Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 18. септембар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА
golubac.org.rs

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ГОЛУБАЦ

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта удржавној

својини има:
- правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у

активном статусу најмање три године.

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15:00 сати, дана 02.октобра.2020. године.
 
Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу општинске управе општине

ГОЛУБАЦ као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта одржаће  8. ОКТОБРА 2020. године у 12. часова у згради општине ГОЛУБАЦ, улица и број: Цара Лазара 15

Додајте коментар

Оставите одговор