Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 31. oktobar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA
golubac.org.rs

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI GOLUBAC

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta udržavnoj

svojini ima:
- pravno i fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u

aktivnom statusu najmanje tri godine.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15:00 sati, dana 02.oktobra.2020. godine.
 
Blagovremenim će se smatrati sve prijave dostavljene u pisarnicu opštinske uprave opštine

GOLUBAC kao i prijave predate preporučenom poštom do navedenog roka.

Javno nadmetanje za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta održaće  8. OKTOBRA 2020. godine u 12. časova u zgradi opštine GOLUBAC, ulica i broj: Cara Lazara 15

 

Koverte možete preuzeti na linku
Formular za prijavljivanje na javno nadmetanje za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini -drugi krug – možete preuzeti na linku
Formular za davanje ponuda možete preuzeti na linku

Dodajte komentar

Ostavite odgovor