Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 12. април 2021.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Почетак реализације Пројекта конкурентне пољопривреде Србије

Почетак реализације Пројекта конкурентне пољопривреде Србије
golubac.org.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило je Правилник о додели бесповратних средстава у оквиру “Пројекта за конкурентну пољопривреду Републике Србије“.

Пројекат конкурентне пољопривреде у Србији пружа могућност пољопривредницима и микром, малим и средњим предузећима да добију бесповратна средства у износу од 50% од укупне вредности инвестиције (са ПДВ-ом), 40 % кредитно финансирају из кредита са пословним банкама уз свега 10% сопственог учешћа, за реализацију пројеката којим ће унапредити пољопривредну производњу газдинстава и учествовати у развоју конкурентности пољопривреде у Републици Србији.

Минимална вредност прихватљивих трошкова не сме бити мања од 20.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве и то за  следеће инвестиције :

1) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области производње млека;

2) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области производње меса;

3) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области пчеларства;

4) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области аквакултуре;

5) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне биљне производње у области производње воћа, поврћа, грожђа и цвећа;

6) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне биљне производње у области производње осталих усева;

7) инвестиције усмерене у унапређење дохотка на пољопривредном газдинству кроз бављење активностима у области старих и уметничких заната, односно домаће радиности.

Поред осталих трошкова наведених у Правилнику, у зависности од врсте производње, прихватљиви су трошкови за набавку новог трактора снаге до 80 kW.

Такође, прихватљиви су  и припремни трошкови пројекта, који обухватају трошкове стручно-техничке подршке од стране приватних консултаната у сврху припреме: неопходне документације, пословног плана и стручних студија и анализа тржишта и који не могу бити већи од 3% од укупног износа прихватљивих трошкова.

Бесповратна средстава се корисницима исплаћују након реализације инвестиције, односно након достављања одговарајућих  доказа  (рачун, уговор о купопродаји, потписани налог за исплату, отпремница, грађевинска књига и сл.).

 

Први јавни позиви за остваривање права на подстицај очекују се у априлу 2021. године.

Правилник о додели бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну пољопривреду:

http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/pravilnik-o-dodeli-bespovratnih-sredstava-u-okviru-projekta-za-konkurentnu-poljoprivredu-2.pdf

Прилози:

http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/prilozi_1-11-1.pdf

Додајте коментар

Оставите одговор