Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 23. april 2024.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

OGLAS

OGLAS
golubac.org.rs

PRILOZI:

PRILOG 1 – TEKSTUALNI DEO PROJEKTA – možete preuzeti na linku

PRILOG 2 – GLAVNA SVESKA IDR – možete preuzeti na linku

PRILOG 3 – PROJEKAT ARHITEKTURE IDR – možete preuzeti na linku

PRILOG 4 – GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PROJEKTA – možete preuzeti na linku

PRILOG 5 – REGULACIJA SA OSNOVOM PRIZEMLJA – možete preuzeti na linku

PRILOG 6 – PRIKAZ INFRASTRUKTURE – možete preuzeti na linku

PRILOG 7 – 1.6.1_SITUACIONI PLAN – možete preuzeti na linku

PRILOG 8 – 1.6.2_SITUACIONI PLAN SA OSNOVOM PRIZEMLJA_PRIKLJUČCI – možete preuzeti na linku

PRILOG 9 – 1.6.3_OSNOVA TEMELJA – možete preuzeti na linku

PRILOG 10 – 1.6.4_OSNOVA PRIZEMLJA – možete preuzeti na linku

PRILOG 11 – 1.6.5_OSNOVA TIPSKOG SPRATA – možete preuzeti na linku

PRILOG 12 – 1.6.6_OSNOVA KROVNIH RAVNI – možete preuzeti na linku

PRILOG 13 – 1.6.12_SEVEROZAPADNA FASADA – možete preuzeti na linku

PRILOG 14 – 1.6.13_PLASTIČNI RASTER SA OJAČANIM ZIDOM – možete preuzeti na linku

Dodajte komentar

Ostavite odgovor