Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 29. мај 2023.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

КОНКУРС

КОНКУРС
golubac.org.rs

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ расписало је КОНКУРС за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у јесен 2021. године  за следеће врсте послова:

  1. Пошумљавање у јесен 2021. године
  2. Производња шумског семена у 2021. години
  3. Едукација и промоција

Пријаву за доделу средстава може поднети лице које испуњава одговарајуће услове и то ако је:

1) сопственик, односно корисник шума и шумског земљишта, као и другог земљишта намењеног пошумљавању;

2) правно лице и предузетник, ако је закључио уговор о изради и реализацији пројеката и програма радова са сопствеником, односно корисником шуме или земљишта на коме ће се изводити радови;

3) научноистраживачка установа у области шумарства за израду студија, експертиза и развојно – истраживачких пројеката у циљу унапређења шумарства, едукацију и промоцију, као и правно лице, односно предузетник који испуњава посебне услове утврђене конкурсом.

Физичко лице остварује право на доделу шумских садница или комплетно пошумљавање преко правног лица, односно предузетника који има обезбеђен садни материјал произведен у шумском расаднику регистрованом у складу са законом који уређује област шумског репродуктивног материјала са којим је склопило уговор

Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана објављивања за све наведене врсте посла.

ЛИНК: https://upravazasume.gov.rs/konkurs-za-odrzivi-razvoj-i-unapredjenje-sumarstva-u-jesen-2021-godine/

Управа за шуме Републике Србије. Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд tелефон: 011/311-76-37
upravazasume.gov.rs

Додајте коментар

Оставите одговор