Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 1. jun 2023.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

KONKURS

KONKURS
golubac.org.rs

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE raspisalo je KONKURS za dodelu sredstava po Godišnjem programu korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u jesen 2021. godine  za sledeće vrste poslova:

  1. Pošumljavanje u jesen 2021. godine
  2. Proizvodnja šumskog semena u 2021. godini
  3. Edukacija i promocija

Prijavu za dodelu sredstava može podneti lice koje ispunjava odgovarajuće uslove i to ako je:

1) sopstvenik, odnosno korisnik šuma i šumskog zemljišta, kao i drugog zemljišta namenjenog pošumljavanju;

2) pravno lice i preduzetnik, ako je zaključio ugovor o izradi i realizaciji projekata i programa radova sa sopstvenikom, odnosno korisnikom šume ili zemljišta na kome će se izvoditi radovi;

3) naučnoistraživačka ustanova u oblasti šumarstva za izradu studija, ekspertiza i razvojno – istraživačkih projekata u cilju unapređenja šumarstva, edukaciju i promociju, kao i pravno lice, odnosno preduzetnik koji ispunjava posebne uslove utvrđene konkursom.

Fizičko lice ostvaruje pravo na dodelu šumskih sadnica ili kompletno pošumljavanje preko pravnog lica, odnosno preduzetnika koji ima obezbeđen sadni materijal proizveden u šumskom rasadniku registrovanom u skladu sa zakonom koji uređuje oblast šumskog reproduktivnog materijala sa kojim je sklopilo ugovor

Rok za podnošenje prijava po ovom konkursu je 15 dana od dana objavljivanja za sve navedene vrste posla.

LINK: https://upravazasume.gov.rs/konkurs-za-odrzivi-razvoj-i-unapredjenje-sumarstva-u-jesen-2021-godine/

Uprava za šume Republike Srbije. Adresa: Omladinskih Brigada 1 11070 N. Beograd telefon: 011/311-76-37
upravazasume.gov.rs

Dodajte komentar

Ostavite odgovor