Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 29. mart 2023.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E
golubac.org.rs

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju saopštilo je da je Uredba Vlade Republike Srbije kojom su propisani uslovi o dodeli državne pomoći za kupovinu prvog stana ili kuće po osnovu rođenja deteta, u maksimalnom iznosu od 20.000 evra, objavljena u Službenom glasniku i dostupna na sajtu Ministarstva.

Ovaj akt Vlade donet je na osnovu novih odredbi Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, koji je na snazi od 1. januara 2022. tako da subvencije po ovom osnovu mogu ostvariti sve majke koje su dobile dete od početka ove godine, bez obzira na to koje im je to dete po redu rođenja, a za ostvarivanje ovog prava, mogu se prijaviti u roku od godinu dana od dana rođenja deteta.

Majke imaju pravo na učešće države pri kupovini prvog stana ili kuće, izgradnji kuće, kao i subvenciju prilikom podizanja kredita za ove namene. Novčana sredstva koja dobiju po ovom osnovu su bespovratna.

Zahtev se podnosi službi za dečiju zaštitu u jedinici lokalne samouprave, prema mestu prebivališta.

Uredbom je propisano da će ovako stečena imovina biti uknjižena na ime majke i ne može biti predmet prodaje narednih pet godina od momenta sticanja vlasništva. 

Osnovni uslovi za državnu pomoć su da majka u vlasništvu ili suvlasništvu nema nekretninu i da prihodi bračnih partnera nisu veći od dve prosečne plate na republičkom nivou.

Najveće učešće u iznosu od 50 odsto cene kuće ili stana, država je opredelila za nedovoljno razvijena područja. Izgradnju ili kupovinu kuće ili stana u drugim opštinama, država bespovratno subvenicioniše sa 20 odsto od cene nekretnine do maksimalnog iznosa od 20.000 evra.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će u narednim danima sačiniti instrukciju koja će sadržati sve detalje i informacije neophodne za ostvarivanje ovog prava, koja će biti dostavljena jedinicama lokalne samouprave.

Tekst Uredbe o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva kao i tekst Odluke o iznosu novčanih sredstava za ostvarivanje ovog prava možete naći ovde.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor