Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 5. jul 2022.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

golubac.org.rs

Skupština opštine Golubac je 05.05.2022. godine na osnovu prethodne Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donela Odluku o usvajanju Godišnjeg program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Golubac za 2022. godinu.

Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Golubac za 2022. godinu utvrđuje se vrsta i obim radova koje treba izvršiti u periodu za koji se program donosi, dinamika izvođenja radova i ulaganja sredstava, a sadrži podatke koji se odnose na poljoprivredno zemljište u državnoj svojini.

Sastavni deo ove Odluke je Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Golubac za 2022. godinu koji sadrži: Opšti deo, Program radova na zaštiti i uređenju poljoprivrednog zemljišta i Plan korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Golubac za 2022. godinu biće objavljen na internet stranici Opštine Golubac, a na oglasnoj tabli biće istaknuto obaveštenje o tome.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor