Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 29. maj 2023.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Obaveštenje

Obaveštenje
golubac.org.rs

U skladu sa uredbom Vlade Republike Srbije o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine, pravo na finansijsku podršku ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji je proizveo suncokret roda 2022. godine i koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu.

Finansijska podrška za poljoprivrednog proizvođača utvrđuje se u iznosu do 7,8 dinara po kilogramu isporučene/prodate količine suncokreta roda 2022. godine pravnom licu ili preduzetniku koji se bavi preradom, skladištenjem odnosno izvozom suncokreta, a najviše za 200 tona. Tačan iznos finansijske podrške biće određen u zavisnosti od kretanja cene suncokreta na tržištu.

Pravo na finansijsku podršku poljoprivredni proizvođač ostvaruje podnošenjem zahteva u skladu sa javnim pozivom koji će raspisati Uprava.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor