Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 6. децембар 2023.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ДОДЕЛА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОРЕ

ДОДЕЛА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОРЕ
golubac.org.rs

АГЕНЦИЈA ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ

ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОР

 

Модели и типови трактора за које се врши субвенционисана додела рамова : ИМТ 533, ИМТ 539, ИМТ 540, ИМТ 542, ИМТ 549.

Право на субвенционисану доделу заштитног рама имају правна лица, предузетници и физичка лица који су власници или корисници трактора регистрованих у Републици Србији.

Захтеви за субвенционисану доделу заштитног рама могу се преузети са сајта

https://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-subvencionisanu-dodelu-zastitnog–rama-za-upotrebljavani-traktor

или у општинској управи Голубац и подносе се Агенцији за безбедност саобраћаја у затвореној коверти, до 30. новембром 2022. године на адресу: Агенцији за безбедност саобраћаја, Булевар Михаила Пупина 2, 11070 Нови Београд, са назнаком: Захтев за субвенционисану доделу новог заштитног рама”.

Уз Захтев се доставља следећа документација:

  • потврдa да је физичко лице измирило све обавезе по основу пореза на имовину;
  • копија саобраћајне дозволе и
  • фотографија (предња страна) трактора за који се додељује заштитни рам.

Потврде које се достављају уз захтев не могу бити старије од 30 дана од дана подношења захтева.

Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

https://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-subvencionisanu-dodelu-zastitnog–rama-za-upotrebljavani-traktor

Додајте коментар

Оставите одговор