Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 6. децембар 2023.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ
golubac.org.rs

Бесповратна испорука се односи на примарну пољопривредну производњуза регистрована пољопривредна газдинства која се баве узгојем млечних краваа млечна крава јесте свако женско грло говеда старије од 24 месеца у тренутку објављивања јавног позива.

Узгајивач млечних крава који може остварити право на помоћ на бесповратну испоруку меркантилног кукуруза јефизичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинствакоји:

(1) је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу у овом регистру за текућу годину;

(2) је уписан у Централну базу података о обележавању животиња и у овој бази има од до 50 млечних кравау свом власништву или у власништву члана његовог

породичног пољопривредног газдинства;

(3) није у закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

(4) је остварио право на премију за кравље млеко за 2021. годину.

Пријава за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава за бесповратну испоруку меркантилног кукуруза по овом Јавном позивуподноси се у периоду од 11. новембра 2022. године до 23. новембра 2022. године.

Уз образац пријавеподносилац доставља:

1) извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о активном статусучлановима породичног пољопривредног газдинства и врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају (сточни фонд), који издаје подручна јединица Управе за трезоркао и

2) списак млечних крава на газдинству уписаних у Централну базу података о обележавању животиња који издаје надлежна ветеринарска служба.

Пријава се подноси Пољопривредној саветодавној и стручној служби у Пожаревцу, улица Дунавска 91.

Додајте коментар

Оставите одговор