Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 23. april 2024.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Produžen rok

Produžen rok
golubac.org.rs

Produžen je rok za dostavljanje Zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama do 26. decembra 2022. godine.

Pravo na subvencionisanu dodelu zaštitnog rama imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji su vlasnici ili korisnici traktora IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542, IMT 549.

Uz Zahtev se dostavlja sledeća dokumentacija:

  • potvrda da je fizičko lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu;
  • kopija saobraćajne dozvole i
  • fotografija (prednja strana) traktora za koji se dodeljuje zaštitni ram.

Potvrde koje se dostavljaju uz zahtev ne mogu biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor