Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 26. фебруар 2024.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

О Д Л У К А

О Д Л У К А
golubac.org.rs

Прилог 1: Комплетан Локални антикорупцијски план можете преузети са линка

Прилог 2: Извештај о доношењу Локалног антикорупцијског плана можете преузети са линка

Прилог 3: Правилник о условима,критеријумима и поступку спровођења јавног конкурса за избор чланова радног тела за праћење спровођења локалног акционог плана можете преузети са линка

Прилог 4: Одлуку о образовању радног тела за праћење примене ЛАП-а општине Голубац можете преузети са линка

Додајте коментар

Оставите одговор