Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 26. februar 2024.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

O D L U K A

O D L U K A
golubac.org.rs

Prilog 1: Kompletan Lokalni antikorupcijski plan možete preuzeti sa linka

Prilog 2: Izveštaj o donošenju Lokalnog antikorupcijskog plana možete preuzeti sa linka

Prilog 3: Pravilnik o uslovima,kriterijumima i postupku sprovođenja javnog konkursa za izbor članova radnog tela za praćenje sprovođenja lokalnog akcionog plana možete preuzeti sa linka

Prilog 4: Odluku o obrazovanju radnog tela za praćenje primene LAP-a opštine Golubac možete preuzeti sa linka

Dodajte komentar

Ostavite odgovor