Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Позив газдинствима

Позив газдинствима
golubac.org.rs

http://www.minpolj.gov.rs/poziv-gazdinstvima-da-azuriraju-podatke-o-zivotinjama-zbog-ostvarivanja-prava-na-subvencije/

У складу са Законом о ветеринарству, сва газдинства на којима се налазе животиње, привремено или трајно, морају бити регистрована у Централној бази података Управе за ветерину. При регистрацији, свако газдинство добија свој јединствени дванаестоцифрени идентификациони број – HID број. Под једним HID бројем воде се подаци о свим обележеним животињама на газдинству. У случају да …
www.minpolj.gov.rs

У складу са Законом о ветеринарству, сва газдинства на којима се налазе животиње, привремено или трајно, морају бити регистрована у Централној бази података Управе за ветерину.

При регистрацији, свако газдинство добија свој јединствени дванаестоцифрени идентификациони број – HID број. Под једним HID бројем воде се подаци о свим обележеним животињама на газдинству.

У случају да се животиње налазе на различитим местима газдинство може имати више HID-ова. Основни разлог за регистрацију газдинства је праћење кретања животиња, спречавање ширења заразних болести, као и регулисање промета и производње меса и млека.

У процесу увођења еАграра важно је истаћи да ће се приликом остваривања права на субвенције признавати стање које се води у званичној бази података Управе за ветерину, када су у питању животиње, те је исте потребно од стране власника проверити и ажурирати у сарадњи са ветеринарским станицама на тој територији.

Сходно наведеном, потребно је поред HID броја навести и број пољопривредног газдинства, те имати обележене и у Централној бази евидентиране животиње по основу којих се жели остварити право на субвенције.

Додајте коментар

Оставите одговор