Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 4. oktobar 2023.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E
golubac.org.rs

Obaveštavaju se sva zainteresovana lica da je u toku postupak otuđenja gradskog građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Golubac javnim nadmetanjem za:

1) kp.br. 1967/1, površine 506m2, upisana kao javna svojina opštine Golubac u List nepokretnosti br. 62 za K.O. Radoševac;

2) udeo ol 940/964 na kp.br. 2146, površine 964m2, upisana kao javna svojina opštine Golubac u List nepokretnosti br. 4654 za K.O. Vinci;

3) kp.br. 2073, površine 409m2, ugšsana kao javna svojina opštine Golubac u List nepokretnosti br. 4654 za K.O. Vinci;

4) kp.br. 2819, površine 504m2, upisana kao javna svojina opštine Golubac u List nepokretnosti br. 2078 za K.O. Usije;

5) kp.br. 2820, površine 499m2, upisana kao javna svojina opštine Golubac u List nepokretnosti br. 2078 za K.O. Usije;

6) kp.br. 2821, površine 499m2, upisana kao javna svojina opštine Golubac u List nepokretnosti br. 2078 za K.O. Usije;

7) kp.br. 2822, površine 501m2, upisana kao javna svojina opštine Golubac u List nepokretnosti br. 2078 za K.O. Usije;

8) kp.br. 2823, površine 501m2, upisana kao javna svojina opštine Golubac u List nepokretnosti br. 2078 za K.O. Usije;

9) kp.br. 2824, površine 499m2, upisana kao javna svojina opštine Golubac u List nepokretnosti br. 2078 za K.O. Usije;

10) udeo od 460/491 na kp.br. 3168, površine 491m2, upisana kao javna svojina opštine Golubac u List nepokretnosti br. 4654 za K.O. Vinci;

11) udeo od 260/309 na kp.br. 3029, površine 309m2, upisana kao javna svojina opštine Golubac u List nepokretnosti br. 4654 za K.O. Vinci;

12) udeo od 560/630 kp.br. 2451, površine 630m2, upisana kao javna svojina opštine Golubac u List neporketnosti br. 4654 za K.O. Vinci;

13) kp.br. 2730/1, površine 473m2, upisana kao javna svojina opštine Golubac u List nepokretnosti broj 4684 za K.O. Vinci;

14) kp.br. 2985/2, površine 337m2, upisana kao javna svojina opštine Golubac u List nepokretnosti broj 2078 za K.O. Usije.

Bliži urbanistički podaci o zemljištu koje je predmet javnog nadmetanja, o terminima održavanja javnog nadmetanja i uslovima učešća u postupku priloženi su na internet stranici Opštine Golubac u prilogu ovog obaveštenja.

PRILOG 1 – OGLAS O JAVNOM NADMETANJU – možete preuzeti na linku

PRILOG 2 – REŠENJE O JAVNOM NADMETANJU – možete preuzeti na linku

PRILOG 3 – INFORMACIJE O LOKACIJI – možete preuzeti na linku

PRILOG 4 - NACRTI DOKUMENATA – možete preuzeti na linku

PRILOG 5 - OBRASCI – možete preuzeti na linku

PRILOG 6 - USLOVI NADMETANJA – možete preuzeti na linku

PRILOG 7 - KOPIJA PLANA ZA KP.BR. 2985/2 K.O. USIJE – možete preuzeti na linku

Dodajte komentar

Ostavite odgovor