Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини
golubac.org.rs

Скупштина општине Голубац је 27.03.2023. године на основу претходне Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, донелa Одлуку о усвајању Годишњег програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Голубац за 2023. годину.

Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Голубац за 2023. годину утврђује се врста и обим радова које треба извршити у периоду за који се програм доноси, динамика извођења радова и улагања средстава, а садржи податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини.

Саставни део ове Одлуке је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Голубац за 2023. годину који садржи: Општи део, Програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Голубац за 2023. годину биће објављен на интернет страници Општине Голубац, а на огласној табли биће истакнуто обавештење о томе.

Додајте коментар

Оставите одговор