Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 25. jun 2017.

Povratak na vrh

Vrh

JAVNI KONKURS

19. maj 2017. |

ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU EKOLOŠKIM PROJEKTIMA NVO KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U 2017. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE GOLUBAC…Opširnije

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2017. GODINI

16. maj 2017. |

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i čl. 94 i 129 i Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15 i 5/17), Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017.godinu, Odluke o učešću u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim akcionim planovima zapošljavanja u 2017.godini Ministartva za rad, zapošljavanje , boračka i socijalna pitanja br.401-00-00367/2017-24 od 29.03.2017.godine , Sporazuma br.1730-101-4/2017 od 24.04.2017.godine o međusobnom uređivanju prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2017.godinu zaključenog između Nacionalne službe za zapošljavanje –Filijala Požarevac i opštine Golubac i Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje opštine Golubac za 2017.godinu br.10-1/2017 od 23.01.2017.godine…Opširnije

OGLAS

4. maj 2017. |

Za davanje u zakup lokacije za postavljanje manjeg montažnog objekta (kioska) na javnoj površini u naselju Golubac javnim nadmetanjem…Opširnije

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

18. mart 2017. |

Na osnovu akta Uprave za veterinu br.275-323-601717-05 od 016.03.2017. godine, Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Golubac, obaveštava:…Opširnije

KONKURS

9. mart 2017. |

ZA DODELU SUBVENCIJA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH ZASADA VOĆA IZ SREDSTAVA OPŠTINE GOLUBAC U 2017. GODINI…Opširnije

KONKURS

9. mart 2017. |

ZA DODELU PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKIH PROGRAMA, RADI OSTVARIVANJA ODGAJIVAČKIH CILJEVA U STOČARSTVU NA TERITORIJI OPŠTINE GOLUBAC ZA 2017. GODINU…Opširnije