Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 24. maj 2019.

Povratak na vrh

Vrh

„Sistem za vanredne situacije“ RORS 38

21. mart 2019. |

U okviru projekta prekogranične saradnje Rumunija-Srbija „Sistem za vanredne situacije“ RORS 38, finansiran od strane EU, opština Golubac je sprovela aktivnost „Obuka za dobrovoljne vatrogasce“, gde je obuku završilo 12-oro mladih ljudi…Opširnije

JAVNI POZIV

22. februar 2019. |

Pozivaju se sva udruženja, crkve i verske zajednice sa teritorije opštine Golubac i regionalna udruženja osoba sa invaliditetom koja realizuju svoje aktivnosti za građane opštine Golubac (u daljem tekstu: korisnici), da podnesu svoje programe Opštinskom veću opštine Golubac kako bi istim bila odobrena sredstva iz budžeta opštine Golubac za 2019.godinu…Opširnije

Zahtev za povećanje osnovnih i ostalih komunalnih usluga KJP „Golubac“ Golubac

28. januar 2019. |

Postupajući u skladu sa članom 28 Zakona o komunalnim delatnostima („Sl.glasnik RS“, br.88/11, 104/16 i 95/2018), objavljujemo Zahtev za povećanje osnovnih i ostalih komunalnih usluga KJP „Golubac“ Golubac…Opširnije

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA

22. januar 2019. |

za izgradnju ugostiteljskog objekta – restorana P+0, na katastarskoj parceli broj 1393 K.O. Vinci…Opširnije

POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU STATUTA OPŠTINE GOLUBAC

21. decembar 2018. |

Pozivaju se sva zainteresovana lica da učestvuju ujavnoj raspravi o Nacrtu Statuta Opštine Golubac, koji je izradila Komisija za izradu Nacrta Statuta Opštine Golubac.
Javna rasprava trajaće počev od 21.12.2018. godine i trajaće zaključno sa 27.12.2018. godine…Opširnije