Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 29. novembar 2021.

Povratak na vrh

Vrh

OGLAS – Javni uvid

21. septembar 2021. |

u nacrt Elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Golubac i Republike Srbije , neposrednom pogodbom bez naknade, u korist HTP Plaža DOO Beograd , radi izgradnje hotelskog komleksa s a pratećim sadržajem u naselju Golubac…Opširnije

JAVNI OGLAS

16. septembar 2021. |

ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI – 2 krug-…Opširnije

ODLUKA

14. septembar 2021. |

o rešavanju stambenih potreba interno raseljenih lica dodelom pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodelom paketa pomoći sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova…Opširnije

O B A V E Š T E NJ E – štaba za vanredne situacije opštine Golubac

6. septembar 2021. |

Na osnovu izveštaja o analizi NIVS Beograd broj 01-8392 od 04.09.2021.godine. u uzorku divlje svinje u reviru naselja kojim gazduje LU Golubac, utvrđeno je postojanje zarazne bolesti AFRIČKE KUGE SVINJA a sledeća naselja se nalaze U ZARAŽENOJ ZONI PREČNIKA 3 KM: MESNE ZAJEDNICE DUŠMANIĆ I ŽITKOVICA…Opširnije

O B A V E Š T E NJ E – štaba za vanredne situacije opštine Golubac

2. septembar 2021. |

Na osnovu izveštaja o analizi NIVS Beograd broj 01-7993 od 30.08.2021.godine. u uzorku divlje svinje u reviru naselja kojim gazduje LU Golubac, utvrđeno je postojanje zarazne bolesti AFRIČKE KUGE SVINJA a sledeća naselja se nalaze U UGROŽENOJ ZONI…Opširnije

O B A V E Š T E NJ E – štaba za vanredne situacije opštine Golubac

2. septembar 2021. |

Na osnovu izveštaja o analizi NIVS Beograd broj 01-7993 od 30.08.2021.godine. u uzorku divlje svinje u reviru naselja Klenje i Mrčkovac kojim gazduje LU Golubac, utvrđeno je postojanje zarazne bolesti AFRIČKE KUGE SVINJA, Naselja Klenje i Mrčkovac se nalaze U ZARAŽENOJ ZONI…Opširnije