Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 14. август 2020.

Повратак на врх

Врх

Autor golubac.org.rs

Oтпoчeлe jaвнe кoнсултaциje

4. август 2020. |

зa прву вeрзиjу Прoгрaмa прeкoгрaничнe сaрaдњe Румуниja-Србиja 2021-2027…Опширније

ОГЛАС

3. август 2020. |

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ -ДРУГИ КРУГ – ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 2020…Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ

31. јул 2020. |

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ…Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ

28. јул 2020. |

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ…Опширније

З А К Љ У Ч А К

20. јул 2020. |

О предузимању превентивних мера за спречавање ширења елементарне непогоде заразне болести COVID-19…
Опширније

ОГЛАС – ЈАВНИ УВИД

20. јул 2020. |

У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД – НИШ (ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ…Опширније

Расписан Јавни позив

17. јул 2020. |

за подношење захтева за подизањe вишегодишњих производних засада винове лозе…Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ

17. јул 2020. |

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ…Опширније

Електронска пријава за накнаду за заштиту животне средине

14. јул 2020. |

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије саопштила је да ће од 18. јула на порталу Локалне пореске администрације бити омогућено електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса) на Обрасцу 1 за 2020. годину…Опширније