Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 22. јануар 2022.

Повратак на врх

Врх

Autor golubac.org.rs

Други Јавни позив

18. јануар 2022. |

Пројекта за конкурентну пољопривреду…Опширније

НOВA ПРAВИЛA ЗA УПOTРEБУ ПEСTИЦИДA OД 1. JAНУAРA 2022. ГOДИНE

14. јануар 2022. |

Oд 1. jaнуaрa 2022. гoдинe ступa нa снaгу нoви Зaкoн o срeдствимa зa зaштиту биљa кojи прeдвиђa дa трeтмaн пeстицидимa, мoгу дa oбaвљajу сaмo лицa кoja су прoшлa oбуку, нaкoн чeгa ћe дoбити сeртификaт кojи ћe мoрaти дa oбнoвe нaкoн пeт гoдинa…Опширније

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

24. децембар 2021. |

На основу решења Управе за ветерину број323-02-00734/2021-05/58 од 23.12.2021. године насељено место Кудреш је проглашено жариште заразеод заразне болести афричке куге свиња у заражена подручја спадају и насељена места:…Опширније

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ

20. децембар 2021. |

Позивају се Добровољна ватрогасна друштва са територије Општине Голубац (у даљем тексту: корисници), да поднесу своје програме и пројекте у спровођењу заштите од пожара,спасавању људи и имовине Општинском већу општине Голубац како би истим била одобрена средства из буџета општине Голубац за 2021.годину…Опширније

Расписан Јавни позив

20. децембар 2021. |

за набавку машина и опреме у биљној производњи…Опширније

Расписан Јавни позив

20. децембар 2021. |

за набавку машина и опреме у сточарској производњи…Опширније

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

1. децембар 2021. |

Општинска управа општине Голубац, излаже на увид део јединственог бирачког списка за подручје општине Голубац…Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ

1. децембар 2021. |

РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ…Опширније

Јавни позив

25. новембар 2021. |

за јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Голубац за 2022. годину…Опширније

ОГЛАС

19. новембар 2021. |

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЋЕРДАП“ и ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЋЕРДАП“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ…Опширније