Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 29. novembar 2021.

Povratak na vrh

Vrh

Autor golubac.org.rs

Javni poziv

25. novembar 2021. |

za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Golubac za 2022. godinu…Opširnije

OGLAS

19. novembar 2021. |

JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA „ĆERDAP“ i IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA „ĆERDAP“ NA ŽIVOTNU SREDINU…Opširnije

OGLAS

19. novembar 2021. |

IZLAGANJE NA RANI JAVNI UVID PLAN DETALJNE REGULACIJE “KOMPLEKSA MANASTIRA TUMAN” U OPŠTINI GOLUBAC…Opširnije

Javni poziv

15. novembar 2021. |

nabavka nove opreme za ribnjake u 2021. godini…Opširnije

Javni poziv

4. novembar 2021. |

nabavka poljoprivrednih priključnih mašina…Opširnije

KONKURS

3. novembar 2021. |

za dodelu sredstava po Godišnjem programu korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u jesen 2021…Opširnije

KONKURS

26. oktobar 2021. |

Podsticaji za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima…Opširnije

O B A V E Š T E NJ E

25. oktobar 2021. |

štaba za vanredne situacije opštine Golubac…Opširnije

JAVNI POZIV ZA PREDUZEĆA

21. oktobar 2021. |

Program zapošljavanja putem stručnih obuka za Rome i Romkinje i druge marginalizovane grupe…Opširnije