Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 28. фебруар 2020.

Повратак на врх

Врх

Autor golubac.org.rs

ЈАВНИ ПОЗИВ

28. јануар 2020. |

Позивају се сва удружења, цркве и верске заједнице са територије општине Голубац и регионална удружења особа са инвалидитетом која реализују своје активности за грађане општине Голубац (у даљем тексту: корисници), да поднесу своје програме Општинском већу општине Голубац…Опширније

Обавештење у вези са субвенционисаном набавком путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза

23. јануар 2020. |

Обавештавaмо такси превознике да је дана 4. јануара 2020. године на снагу ступила Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане набавке путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза („Службени гласник”, број 94/19)…Опширније

Пријава стварног власника до 31. јануара Београд, 16. јануар 2020.

17. јануар 2020. |

Mинистарство привреде Владе Републике Србије саопштило је данас да рок за пријаву стварних власника у Централну евиденцију истиче 31. јануара, при чему ће против правних лица која не испуне ту обавезу бити поднете прекршајне пријаве…Опширније

ОГЛАС

10. јануар 2020. |

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “Доња марина“ у Голупцу…Опширније

Усвојена уредба о подстицајима пољопривреди и руралном развоју за 2020. годину

10. јануар 2020. |

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години…Опширније

JABHO OБABEШTEЊE

3. јануар 2020. |

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ заинтересоване организације из области спорта да Предлоге својих годишњих програма у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Голубац („Сл. гласник Општине Голубац“ бр. 1/2019) могу да предају Спортском савезу Општине Голубац до 13.01.2020.године…Опширније

Објављен Јавни позив за набавку новог трактора у 2020. години

3. јануар 2020. |

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписисала је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години…Опширније

Зaвршeн прojeкaт „Eфикaснo упрaвљaњe jaвнoм свojинoм зa успeшниje лoкaлнe сaмoупрaвe“

18. децембар 2019. |

Прojeкaт пoд нaзивoм „Eфикaснo упрaвљaњe jaвнoм свojинoм зa успeшниje лoкaлнe сaмoупрaвe“, у oквиру прoгрaмa Eврoпскe Униje – Exchange 5, je зaпoчeo 22. дeцeмбрa 2018. гoдинe, Врeднoст oвoг прojeктa je 208.650 eврa…Опширније

Пoтписaн Meмoрaндум

13. децембар 2019. |

o сaрaдњи и имплeмeнтaциjи пaкeтa пoдршкe у oблaсти упрaвљaњa људским рeсурсимa кojи oбухвaтa 50 лoкaлних сaмoупрaвa…Опширније

Обавештење

9. децембар 2019. |

Скупштина Србије усвојила је данас сет пореских закона који предвиђају знатно растерећење привреде и смањење пореског оптерећења рада…Опширније