Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 28. јануар 2021.

Повратак на врх

Врх

Autor golubac.org.rs

Н А Р Е Д Б А

23. новембар 2020. |

штаба за ванредне ситуације општине Голубац…Опширније

О Д Л У К A

23. новембар 2020. |

о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине ГОЛУБАЦ…Опширније

Обавештење

20. новембар 2020. |

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ…Опширније

ОГЛАС – РАНИ ЈАВНИ УВИД

19. новембар 2020. |

п о в о д о м и з р а д е
П Р О С Т О Р Н О Г П Л А Н А П О Д Р У Ч Ј А П О С Е Б Н Е Н АМЕ Н Е
Н А Ц Н О Н А Л Н О Г ПА Р К А „ Ђ Е Р Д А П ”…Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ

19. новембар 2020. |

ДОДЕЛA ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ ГОВЕДА У 2020. ГОДИНИ…Опширније

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

16. новембар 2020. |

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ВЛАСНИЦИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ДА JЕ ВЛАДА РС ДОНЕЛА НОВЕ МЕРЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ И ТО…Опширније

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

13. новембар 2020. |

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ…Опширније

Усвојене измене и допуне Закона о заштити становништва од заразних болести

13. новембар 2020. |

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести, који представља правни оквир за мере и процедуре у којем ће се боље држати под контролом епидемија коронавируса и спречити веће негативне последице…Опширније

Подстицаји у сектору производње jаких алкохолних пића

12. новембар 2020. |

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње jаких алкохолних пића…Опширније

Пoљoприврeдни сajaм oнлajн oд 14. дo 18. дeцeмбрa

9. новембар 2020. |

Вишeструкo пoвeзивaњe кoмпaниja, институциja и пojeдинaцa – учeсникa сajмoвa и пoслoвнe публикe Нoвoсaдски сajaм je oмoгућиo рaзвиjaњeм плaтфoрмe зa oргaнизaциjу виртуeлних сajмoвa…Опширније