Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 28. фебруар 2020.

Повратак на врх

Врх

Autor golubac.org.rs

Прojeкaт прeкoгрaничнe сaрaдњe Србиja-Румуниja

2. децембар 2019. |

Пoслeдњa прeс кoнфeрeнциja и мeдиjскa кaмпaњa 28.11.2019., oпштинa Гoлубaц je oргaнизoвaлa пoслeдњу прeс кoнфeрeнциjу зa штaмпу, чимe je oвaj прojeкaт кoнaчнo зaвршeн. Oвoм дoгaђajу присуствoвaли су пaртнeри нa прojeкту из Moлдoвe Нoвe, прeдстaвници oпштинe Гoлубaц, прeдстaвници ДВД Гoлубaц, члaнoви прojeктних тимoвa…Опширније

Позив за јавну расправу о Нацрту одлуке о буџету општине Голубац за 2020. годину

27. новембар 2019. |

Општинска управа општине Голубац позива све грађане,удружења, стручну и осталу јавност, да се упознају са текстом Нацрта одлуке о буџету општине Голубац за 2020. годину, као и да дају своје предлоге и примедбе на исти…Опширније

Трећи јавни позив

27. новембар 2019. |

за ИПАРД подстицаје за улагања у прерађивачке капацитете…Опширније

ОГЛАС

27. новембар 2019. |

о јавном надметању за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Голубац…Опширније

Успешно завршен пројекат “Увођење и одржавање система идентификације земљишних парцела (LPIS) у пилот општинама Републике Србије”

25. новембар 2019. |

Завршни састанак пројекта Увођење и одржавање система идентификације земљишних парцела (LPIS) у пилот општинама Републике Србије, коме су присуствовали представници Делегације Еропске уније, NIRAS, Управе за аграрна плаћања и експерти на Пројекту, одржан је ове недеље у Управи за аграрна плаћања…Опширније

Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната

25. новембар 2019. |

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-11600/2019 од 21. новембра 2019. године о усвајању Програма распореда и коришћења субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2019. години позива заинтересоване привредне субјекте да поднесу пријаве на Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у Републици Србији у 2019. години…Опширније

ЗАМЕНA ОБРАЗАЦА ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЧА И РУКОВАОЦА ЧАМЦА

20. новембар 2019. |

Обавештавамо све грађане који поседују образце дозвола за управљача и руковаоца чамца, односно морнара на пловећем постројењу, издатим у складу са Правилником о програму и начину полагања стручног испита за стицање звања управљача и руковаоца чамца („Службени гласник РС“, број 18/97) и Правилником о начину стицања стручне оспособљености и о програму стручних испита посаде одређених пловних објеката („Службени гласник СРС“, број 19/78), да ће Лучка капетанија Смедерево на захтев странке извршити замену наведених дозвола…Опширније

КЈП ГОЛУБАЦ

18. новембар 2019. |

ИЗВЕШТАЈИ О ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ…Опширније

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ

8. новембар 2019. |

Јавна расправа о нацрту Одлуке о изменама Статута општине Голубац одржаће се од 08.11.2019. године до 27.11.2019. године. Општинско веће општине Голубац позива грађане,удружења, стручну и осталу јавност, да се упознају са текстом нацрта Одлуке о промени Статута општине Голубац…Опширније

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ ЛИЦИТАЦИЈОМ

1. новембар 2019. |

Предмет јавног надметања-лицитације ја следеће путничко возило:
• Марка: Mercedes
• Модел: 190Д…Опширније