Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Autor golubac.org.rs

Јавни позив

6. децембар 2023. |

за доделу подстицајних средстава из буџета општине Голубац, за набавку квалитетних (уматичених) приплодних говеда, свиња, оваца и коза на територији општине Голубац за 2023. годину…Опширније

Јавни позив

6. децембар 2023. |

за достављање пријава за доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредних прикључних машина и опреме на територији општине Голубац за 2023. годину…Опширније

Јавни позив

6. децембар 2023. |

за доделу средстава из буџета општине Голубац за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање),говеда у 2023. години на територији општине Голубац…Опширније

Јавни позив

28. новембар 2023. |

за конкурентну пољопривреду у 2023. години…Опширније

ЧЕТВРТИ ЈАВНИ ПОЗИВ

24. новембар 2023. |

По четврти пут у 2023. години позивају се сва удружења, цркве и верске заједнице са територије општине Голубац и регионална удружења особа са инвалидитетом која реализују своје активности за грађане општине Голубац (у даљем тексту: корисници), да поднесу своје програме Привременом органу општине Голубац како би истим била одобрена додатна средства из буџета општине Голубац за 2023.годину…Опширније

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ

24. новембар 2023. |

Позивају се по други пут Добровољна ватрогасна друштва са територије Општине Голубац (у даљем тексту: корисници), да поднесу своје програме и пројекте у спровођењу заштите од пожара, спасавању људи и имовине Привременом органу општине Голубац како би истим била одобрена додатна средства из буџета општине Голубац за 2023.годину…Опширније

ОГЛАС – јавна расправа

20. новембар 2023. |

поводом нацрта Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Голубац непосредном погодбом без накнаде, у корист ХТП Плажа ДОО Београд…Опширније

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

14. новембар 2023. |

за изградњу стамбеног објекта апартманског типа спратности Су2+П+2 на катастарској парцели број 7848 КО Голубац…Опширније

ОГЛАС- Јавни увид

13. новембар 2023. |

У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД – НИШ (ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ…Опширније

Рaдимo зa Прирoду!

13. новембар 2023. |

Jaвни Пoзив зa Прoгрaм Пoдршкe зa Пoкрeтaњe и Унaпрeђeњe Пoслoвних Инициjaтивa у Склaду сa Прирoдoм…Опширније