Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 26. februar 2024.

Povratak na vrh

Vrh

Autor golubac.org.rs

Javni poziv

6. decembar 2023. |

za dodelu sredstava iz budžeta opštine Golubac za regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje),goveda u 2023. godini na teritoriji opštine Golubac…Opširnije

Javni poziv

28. novembar 2023. |

za konkurentnu poljoprivredu u 2023. godini…Opširnije

ČETVRTI JAVNI POZIV

24. novembar 2023. |

Po četvrti put u 2023. godini pozivaju se sva udruženja, crkve i verske zajednice sa teritorije opštine Golubac i regionalna udruženja osoba sa invaliditetom koja realizuju svoje aktivnosti za građane opštine Golubac (u daljem tekstu: korisnici), da podnesu svoje programe Privremenom organu opštine Golubac kako bi istim bila odobrena dodatna sredstva iz budžeta opštine Golubac za 2023.godinu…Opširnije

DRUGI JAVNI POZIV

24. novembar 2023. |

Pozivaju se po drugi put Dobrovoljna vatrogasna društva sa teritorije Opštine Golubac (u daljem tekstu: korisnici), da podnesu svoje programe i projekte u sprovođenju zaštite od požara, spasavanju ljudi i imovine Privremenom organu opštine Golubac kako bi istim bila odobrena dodatna sredstva iz budžeta opštine Golubac za 2023.godinu…Opširnije

OGLAS – javna rasprava

20. novembar 2023. |

povodom nacrta Elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Golubac neposrednom pogodbom bez naknade, u korist HTP Plaža DOO Beograd…Opširnije

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA

14. novembar 2023. |

za izgradnju stambenog objekta apartmanskog tipa spratnosti Su2+P+2 na katastarskoj parceli broj 7848 KO Golubac…Opširnije

OGLAS- Javni uvid

13. novembar 2023. |

U NACRT IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTOPUT E-75 BEOGRAD – NIŠ (PETLJA „POŽAREVAC”) – POŽAREVAC (OBILAZNICA) – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC…Opširnije

Radimo za Prirodu!

13. novembar 2023. |

Javni Poziv za Program Podrške za Pokretanje i Unapređenje Poslovnih Inicijativa u Skladu sa Prirodom…Opširnije

O B A V E Š T E NJ E

8. novembar 2023. |

Obaveštavaju se sva zainteresovana lica da je u toku postupak otuđenja građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Golubac javnim nadmetanjem…Opširnije

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA

6. novembar 2023. |

ZA IZBOR ČLANOVA LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG TIMA ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA OPŠTINE GOLUBAC…Opširnije