Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 29. novembar 2021.

Povratak na vrh

Vrh

Autor golubac.org.rs

Javni poziv

14. jun 2021. |

za dodelu podsticajnih sredstava iz budžeta opštine Golubac, za nabavku kvalitetnih (umatičenih) priplodnih goveda, svinja, ovaca i koza na teritoriji opštine Golubac za 2021. godinu…Opširnije

JAVNI POZIV

11. jun 2021. |

za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba interno raseljenih lica, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu pomoći u građevinskom i drugom materijalu odnosno opremi (mali grant), za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti na teritoriji Opštine Golubac…Opširnije

Oglas

10. jun 2021. |

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA STAMBENOG OBJEKTA NA KP. BR. 7108/1 i 7109/2 U K.O. GOLUBAC…Opširnije

O B A V E Š T E NJ E

4. jun 2021. |

Obaveštavaju se građani opštine Golubac da će se dana 04. jula 2021. u periodu od 8 do 18 časova održati IZBORI ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA na teritoriji opštine Golubac…Opširnije

O B A V E Š T E NJ E

1. jun 2021. |

NA OSNOVU NAREDBE MINISTARSTVA ZDRAVLJA RS O RADNOM VREMENU I PROSTORNIM OGRANIČENJIMA ZA VREME NEPOVOLJNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE TOKOM TRAJANJA ZARAZNE BOLESTI COVID/19…Opširnije

Javni poziv

31. maj 2021. |

za dodelu sredstava iz budžeta opštine Golubac za finasiranje održivog korišćenja poljoprivrednog zemljišta…Opširnije

O B A V E Š T E NJ E

31. maj 2021. |

Obaveštavaju se sva zainteresovana lica da se javno nadmetanje zakazano za dan 01.06.2021. godine u 08:00 časova radi otuđenja katastarske parcele broj 2106 K.O. Vinci otkazuje…Opširnije

Obaveštenje

29. maj 2021. |

o suzbijanju larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave Golubac…Opširnije

O B A V E Š T E NJ E

27. maj 2021. |

Obaveštavaju se sva zainteresovana lica da se javno nadmetanje zakazano na dan 31.05.2021. godine u 12:00 časova radi otuđenja katastarske parcele broj 1030/4 K.O. Golubac otkazuje…Opširnije

Usvojen godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

20. maj 2021. |

Skupština opštine Golubac je 14.05.2021. godine na osnovu prethodne Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donela Odluku o usvajanju Godišnjeg program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Golubac za 2021. godinu…Opširnije