Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 24. maj 2022.

Povratak na vrh

Vrh

Autor golubac.org.rs

DRUGI JAVNI POZIV

20. decembar 2021. |

Pozivaju se Dobrovoljna vatrogasna društva sa teritorije Opštine Golubac (u daljem tekstu: korisnici), da podnesu svoje programe i projekte u sprovođenju zaštite od požara,spasavanju ljudi i imovine Opštinskom veću opštine Golubac kako bi istim bila odobrena sredstva iz budžeta opštine Golubac za 2021.godinu…Opširnije

Raspisan Javni poziv

20. decembar 2021. |

za nabavku mašina i opreme u biljnoj proizvodnji…Opširnije

Raspisan Javni poziv

20. decembar 2021. |

za nabavku mašina i opreme u stočarskoj proizvodnji…Opširnije

O B A V E Š T E NJ E

1. decembar 2021. |

Opštinska uprava opštine Golubac, izlaže na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Golubac…Opširnije

JAVNI POZIV

1. decembar 2021. |

REGRES ZA REPRODUKTIVNI MATERIJAL…Opširnije

Javni poziv

25. novembar 2021. |

za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Golubac za 2022. godinu…Opširnije

OGLAS

19. novembar 2021. |

JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA „ĆERDAP“ i IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA „ĆERDAP“ NA ŽIVOTNU SREDINU…Opširnije

OGLAS

19. novembar 2021. |

IZLAGANJE NA RANI JAVNI UVID PLAN DETALJNE REGULACIJE “KOMPLEKSA MANASTIRA TUMAN” U OPŠTINI GOLUBAC…Opširnije

Javni poziv

15. novembar 2021. |

nabavka nove opreme za ribnjake u 2021. godini…Opširnije