Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 12. јул 2020.

Повратак на врх

Врх

Autor golubac.org.rs

Општинско веће општине Голубац, дана 07.04.2020. године доноси: 3АКЉУЧАК

7. април 2020. |

I ОДРЖАВАЈУ СЕ НА СНАЗИ уговори о додели субвенција закључени по Програму мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Голубац за 2017. годину код којих обавезе корисника доспевају за време ванредног стања проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања…Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

4. април 2020. |

Обавештавају се грађани Општине Голубац, да је Влада Републике Србије донела ОГРАНИЧАВАЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА СА ПОТРОШАЧИМА У МАЛОПРОДАЈНИМ ОБЈЕКТИМА ТОКОМ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА И ТО…Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

3. април 2020. |

Обавештавају се грађани Општине Голубац, да је Влада Републике Србије донела нове мере у вези ограничења кретања преко викенда и то…Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

30. март 2020. |

Обавештавају се грађани Општине Голубац, да је Општински Штаб за ванредне ситуације Голубац , почео дистрибуцију заштитних маски и то предузећима и установа од значаја као и државним органима на територији Општине Голубац…Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

28. март 2020. |

Обaвeштaвajу сe лицa стaриja oд 65 гoдинa и вишe, дa мoгу у нeдeљу 29.03.2020.гoдинe. У врeмeну oд 04 – 07 чaсoвa, дa зa свoje пoтрeбe нaбaвe живoтнe нaмирницe у слeдeћим мaлoпрoдajним oбjeктимa…Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ

25. март 2020. |

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – ПЕНЗИОНЕРИ…Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ

24. март 2020. |

Информације о начину рада Дома здравља Голубац и друге актуелне информације…Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ

24. март 2020. |

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – ЗАШТИТНА СРЕДСТВА (МАСКЕ)…Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ

23. март 2020. |

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ ДА ЈЕ УВЕДЕН БЕСПЛАТНИ ПОЗИВНИ БРОЈ ЦЕНТРА ЗА ПОМОЋ ЛИЦИМА И ТО…Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ – НАРЕДБА

23. март 2020. |

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ…Опширније