Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 5. jul 2022.

Povratak na vrh

Vrh

Autor golubac.org.rs

Obaveštenje Štaba za vanredne situacije Opštine Golubac

19. maj 2014. | 1

Obaveštavaju se zainteresovani građani Opštine Golubac…Opširnije

Obaveštenje Štaba za vanredne situacije Opštine Golubac

19. maj 2014. | 1

Obaveštavaju se građani sela: Dušmanić, Klenje…Opširnije

Saopštenje za javnost opštinskog Štaba za vanredne situacije Opštine Golubac

18. maj 2014. |

Obaveštavamo građane Opštine Golubac da zbog posledica poplava reke Pek…Opširnije

Saopštenje za javnost Štaba za vanredne situacije Opštine Golubac

17. maj 2014. |

S A O P Š T E NJ E  Z A  J A V N O S T

 ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE GOLUBAC

                 U toku 16. maja … Opširnije

Obaveštenje Štaba za vanredne situacije Opštine Golubac

15. maj 2014. |

            O b a v e š t e nj e

Obaveštavaju se građani Opštine Golubac, da je zbog proglašene vanredne situacije na teritoji Republike Srbije, Štab za vanredne situacije opštine Golubac doneo … Opširnije

Podnošenje prvih zahteva za isplatu podsticaja od 1. maja do 30. juna

16. april 2014. |

Prema ranije donetom i važećem Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji…Opširnije

Revitalizacija Golubačke tvrđave značajna za razvoj turizma

15. april 2014. |

Beograd, 15. april 2014. godine – Ministar privrede u Vladi Republike Srbije Igor Mirović izjavio je…Opširnije

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo

15. april 2014. |

Ovom pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo.Opširnije

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo

15. april 2014. |

Ovom pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo.Opširnije