Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 27. januar 2023.

Povratak na vrh

Vrh

Lokalne vesti

JAVNO OBAVEŠTENJE

12. januar 2023. |

Pozivaju se Dobrovoljna vatrogasna društva sa teritorije Opštine Golubac (u daljem tekstu: korisnici), da podnesu svoje programe i projekte u sprovođenju zaštite od požara,spasavanju ljudi i imovine Opštinskom veću opštine Golubac kako bi istim bila odobrena sredstva iz budžeta opštine Golubac za 2022.godinu…Opširnije

JAVNO OBAVEŠTENJE

12. januar 2023. |

Pozivaju se sva udruženja, crkve i verske zajednice sa teritorije opštine Golubac i regionalna udruženja osoba sa invaliditetom koja realizuju svoje aktivnosti za građane opštine Golubac (u daljem tekstu: korisnici), da podnesu svoje programe Opštinskom veću opštine Golubac…Opširnije

JAVNO OBAVEŠTENJE

12. januar 2023. |

OBAVEŠTAVAJU SE zainteresovane organizacije iz oblasti sporta da Predloge svojih godišnjih programa u skladu sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u opštini Golubac…Opširnije

J A V N I K O N K U R S

30. decembar 2022. |

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA…Opširnije

O D L U K A

29. decembar 2022. |

o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Golubac za period 2023.-2026. godina…Opširnije

OGLAS

26. decembar 2022. |

Javna prezentacija urbanističkog projekta…Opširnije

J A V N I K O N K U R S

14. decembar 2022. |

ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA INTERNOG REVIZORA…Opširnije

Zahtev

13. decembar 2022. |

za usvajanje odluka donetih na sednici Nadzornog odbora KJP „Golubac“ održanoj 18.11.2022. godine…Opširnije

DRUGI JAVNI POZIV

9. decembar 2022. |

Pozivaju se sva udruženja, crkve i verske zajednice sa teritorije opštine Golubac i regionalna udruženja osoba sa invaliditetom koja realizuju svoje aktivnosti za građane opštine Golubac…Opširnije

Drugi javni poziv

9. decembar 2022. |

OBAVEŠTAVAJU SE zainteresovane organizacije iz oblasti sporta da Sportskom savezu opštine Golubac mogu dostaviti dopune svojih Predloge godišnjih programa…Opširnije