Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 26. februar 2024.

Povratak na vrh

Vrh

Lokalne vesti

JAVNA RASPRAVA

29. decembar 2023. |

PLAN RAZVOJA BP_FINALNI NACRT…Opširnije

OBAVEŠTENJE

14. decembar 2023. |

Birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu;o tome da želi da glasa može obavestiti Opštinsku izbornu komisiju opštine Golubac najranije 72 časa pre dana glasanja…Opširnije

ZAVRŠNE KONSULTACIJE SA GRAĐANIMA

12. decembar 2023. |

Predlog Budžeta opštine Golubac za 2024. godinu…Opširnije

Javni poziv

6. decembar 2023. |

za dodelu podsticajnih sredstava iz budžeta opštine Golubac, za nabavku kvalitetnih (umatičenih) priplodnih goveda, svinja, ovaca i koza na teritoriji opštine Golubac za 2023. godinu…Opširnije

Javni poziv

6. decembar 2023. |

za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivrednih priključnih mašina i opreme na teritoriji opštine Golubac za 2023. godinu…Opširnije

Javni poziv

6. decembar 2023. |

za dodelu sredstava iz budžeta opštine Golubac za regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje),goveda u 2023. godini na teritoriji opštine Golubac…Opširnije

ČETVRTI JAVNI POZIV

24. novembar 2023. |

Po četvrti put u 2023. godini pozivaju se sva udruženja, crkve i verske zajednice sa teritorije opštine Golubac i regionalna udruženja osoba sa invaliditetom koja realizuju svoje aktivnosti za građane opštine Golubac (u daljem tekstu: korisnici), da podnesu svoje programe Privremenom organu opštine Golubac kako bi istim bila odobrena dodatna sredstva iz budžeta opštine Golubac za 2023.godinu…Opširnije

DRUGI JAVNI POZIV

24. novembar 2023. |

Pozivaju se po drugi put Dobrovoljna vatrogasna društva sa teritorije Opštine Golubac (u daljem tekstu: korisnici), da podnesu svoje programe i projekte u sprovođenju zaštite od požara, spasavanju ljudi i imovine Privremenom organu opštine Golubac kako bi istim bila odobrena dodatna sredstva iz budžeta opštine Golubac za 2023.godinu…Opširnije

OGLAS – javna rasprava

20. novembar 2023. |

povodom nacrta Elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Golubac neposrednom pogodbom bez naknade, u korist HTP Plaža DOO Beograd…Opširnije

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA

14. novembar 2023. |

za izgradnju stambenog objekta apartmanskog tipa spratnosti Su2+P+2 na katastarskoj parceli broj 7848 KO Golubac…Opširnije