Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 4. октобар 2023.

Повратак на врх

Врх

Вести из земље

Продужен рок

2. децембар 2022. |

за достављање Захтева за субвенционисану доделу заштитног рама…Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ

14. новембар 2022. |

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА БЕСПОВРАТНУ ИСПОРУКУ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА КАО ПОМОЋ УЗГАЈИВАЧИМА МЛЕЧНИХ КРАВА…Опширније

ДОДЕЛА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОРЕ

9. новембар 2022. |

АГЕНЦИЈA ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ…Опширније

ФИНАНСИЈСКA ПОДРШКA

7. октобар 2022. |

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА…Опширније

ИНФО-ЦЕНТАР ПОПИСА 2022 ПОЧЕО СА РАДОМ

28. септембар 2022. |

Инфо-центар Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. почео је са радом 15. септембра 2022…Опширније

Други пoзив зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa

22. септембар 2022. |

мaлим и срeдњим прeдузeћимa у oблaсти туризмa и угoститeљствa…Опширније

Обавештење

22. септембар 2022. |

за произвођаче Сунцокрета…Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ

12. август 2022. |

о процедури, времену, начину и условима за подношење пријава за утврђивање испуњености услова за остваривање права на куповину стана за локације Краљево, Крагујевац, Сремска Митровица и Врање…Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ

22. јул 2022. |

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ…Опширније

Рaнг листa

6. јул 2022. |

кaндидaтa зa инструктoрe зa пoпис стaнoвништвa,дoмaћинствa и стaнoвa 2022. гoдинe, кojи сe пoзивajу нa тeстирaњe и рaзгoвoр…Опширније