Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 31. mart 2023.

Povratak na vrh

Vrh

INFORMATOR O RADU OPŠTINE GOLUBAC

Informator o radu

Informatori o radu organa opštine Golubac izrađeni su u skladu sa odredbama člana 3. tačka 3) i člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021).

Informator sadrži podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja. Informator je izrađen na osnovu podataka dostavljenih od strane ovlašćenih lica kao i opštih akata organa opštine.

Opština će zainteresovanom licu, bez naknade, omogućiti uvid u Informator, odnosno dati mu odštampani primerak Informatora, uz naknadu nužnih troškova.

Informator se objavljuje u elektronskoj verziji na internet prezentaciji opštine Golubac www.golubac.org.rs, odnosno Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti https://informator.poverenik.rs/naslovna.