Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 6. децембар 2023.

Повратак на врх

Врх

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ

Одлуку о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Голубац можете преузети на линку

Роковник за вршење изборних радњи можете преузети на линку

Упутство за спровођење избора можете преузети на линку

Образац МЗГ-1 – Пријава кандидата за избор члана савета месне заједнице – можете преузети на линку

Образац МЗГ-2 – Списак бирача који својим потписима подржавају кандидата за члана савета месне заједнице – можете преузети на линку

Одлуку о бирачким местима за гласање на Изборима за чланове Савета месних заједница на територији општине Голубац – можете преузети на линку

Решења о утврђивању изборних листа за кандидате можете преузети на линку

Одлука о одређивању изгледа и боје гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије доступна је на линку

Одлука о одређивању изгледа обрасца Потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места доступна је на линку

Одлука о утврђивању и објављивању укупног броја бирача на изборима за чланове савета месних заједница доступна је на линку

Записнике о раду изборних комисија на утврђивању резултата избора за чланове савета месних заједница можете преузети на линку

Одлуке о утврђивању коначних резултата избора за чланове савета месних заједница можете преузети на линку