Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 16. децембар 2017.

Повратак на врх

Врх

Јавне набавке Општинске управе Голубац

ЈН број 12-2/2017 – Изградња зграде ОШ „Бранко Радичевић“, подручно одељење у Кривачи – Поновљен поступак

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.12-2/2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.12-2/2017
03 Одговор на захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН бр.12-2/2017
04 Одлука о додели уговора за ЈН бр.12-2/2017
05 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.12-2/2017

ЈН број 14/2017 – Изградња моста на реци Пек у Доњој Крушевици

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.14-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.14-2017
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.14-2017
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.14-2017

ЈН број 13/2017 – Уређивање некатегорисаних путева у КО Војилово, општина Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.13/2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.13/2017
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.13-2017
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.13-2017

ЈН број 12-1/2017 – Изградња зграде ОШ „Бранко Радичевић“, подручно одељење у Кривачи – Поновљен поступак

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.12-1/2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.12-1/2017
03 Одлука о обустави поступка за ЈН бр.12-1/2017
04 Обавештење о обустави поступка за ЈН бр.12-1/2017

ЈН број 12/2017 – Изградња зграде ОШ „Бранко Радичевић“, подручно одељење у Кривачи

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.12-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.12-2017
03 Одлука о обустави поступка за ЈН бр.12-2017

ЈНМВ број 11/2017 – Израда техничке документације за канализацију у Браничеву

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.11-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.11-2017
03 Одговор на захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН бр.11-2017
04 Одговор на захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН бр.11-2017
05 Одлука о додели уговора за ЈН бр.11-2017
06 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр.11-2017
07 Решење о усвајању захтева за заштиту права за ЈН бр.11-2017
08 Поновљена одлука о додели уговора за ЈН бр.11-2017
09 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.11-2017

ЈН ОП број 10/2017 – Превоз ученика основних школа у школској 2017/2018

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.10-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.10-2017
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.10-2017

ЈН ОП број 9/2017 – Изградња моста на реци Пек у Шувајићу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.9-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.9-2017
03 Одговор на захтев за појашњење за ЈН бр.9-2017
04 Одлука о додели уговора за ЈН бр.9-2017

Јавна набавка бр.8/2017 – Радови на реконструкцији крова на Дому културе у Доњој Крушевици

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН  бр.8-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.8-2017
03 Појашњење конкурсне документације за ЈН бр.8-2017
04 Одлука о додели уговора за ЈН бр.8-2017
05 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.8-2017

Јавна набавка бр.7/2017 – Изградња локалног пута Кривача-Раденка

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН  бр.7-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.7-2017
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.7-2017

Јавна набавка бр.6/2017 – Набавка и испорука електричне енергије

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН  бр.6-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.6-2017
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.6-2017
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.6-2017

Јавна набавка бр.5/2017 – Набавка каменог агрегата – отпадног тампона

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН  бр.5-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.5-2017
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.5-2017
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.5-2017

Јавна набавка бр.4/2017 – Радови на текућем одржавању некатегорисаних и атарских путева у Општини Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН  бр.4-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.4-2017
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.4-2017
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.4-2017

Јавна набавка бр.3/2017 – Изградња канализације у улици Хајдук Вељковој у Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН  бр.3-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.3-2017
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.3-2017
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.3-2017

Јавна набавка бр.2/2017 – Редовно летње одржавање локалних путева и улица у општини Голубац за 2017. годину

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН  бр.2-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.2-2017
03 Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за ЈН бр.2-2017
04 Одлука о додели уговора за ЈН бр.2-2017
05 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.2-2017

Јавна набавка бр.1/2017 – Набавка услуга пружања помоћи у кући старим лицима

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.1-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.1-2017
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.1-2017
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.1-2017

Годишњи План јавних набавки ОУ Голубац за 2017. годину.

01 Годишњи План јавних набавки ОУ Голубац 2017
02 Измена број 1 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2017
03 Измена број 2 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2017
04 Измена број 3 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2017
05 Измена број 4 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2017
06 Измена број 5 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2017
07 Измена број 6 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2017
08 Измена број 7 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2017

Јавна набавка бр. 6/2016 – Набавка новог путничког аутомобила за потребе Предшколске установе “Ласта“ Голубац.

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.6-2016
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.6-2016

Измена број 2 – Годишњег плана јавних набавки за 2016. годину

ОВДЕ ПРЕУЗЕТИ

Јавна набавка бр. 5/2016 – Израда пројектне документације за изградњу секундарне канализационе мреже употребљених вода насеља Голубац– фаза 2.

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН  бр.5-2016
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.5-2016
03 Одговор на питање понуђача за ЈН бр.5-2016
04 Одговор на питање понуђача за ЈН бр.5-2016
05 Одлука о додели уговора за ЈН бр.5-2016
06 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.5-2016

Измена број 1 – Годишњег плана јавних набавки за 2016. годину

ОВДЕ ПРЕУЗЕТИ

Јавна набавка бр. 4/2016 – Набавка и испорука електричне енергије

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.4-2016
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.4-2016

Јавна набавка бр. 3/2016 – Превоз ученика основних школа на територији општине Голубац, за школску 2016/2017 годину.

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.3-2016
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.3-2016

Јавна набавка бр. 2/2016 – Набавка новог путничког аутомобила за потребе Општинске управе Голубац

01 Одлука о покретању поступка за ЈНМВ  бр.2-2016
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.2-2016
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.2-2016

Јавна набавка бр. 1/2016 – Набавка услуга пружања помоћи у кући старим лицима

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.1-2016
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.1-2016
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.1-2016
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.1-2016

Годишњи план јавних набавки за 2016. годину

ОВДЕ ПРЕУЗЕТИ

Јавна набавка бр. 6/2015 – Превоз ученика основних школа на територији општине Голубац, у школској 2015/2016. години

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.6-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.6-2015
03 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ  бр.6-2015
04 Измена конкурсне документације за ЈНМВ бр.6-2015

Јавна набавка бр. 5/2015 – Набавка контејнера и канти за смеће

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.5-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.5-2015
03 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ  бр.5-2015
04 Измене и допуне kонкурсне dokumentacije за ЈНМВ бр.5-2015

Јавна набавка бр. 4/2015 – Израде аката: „Процена угрожености општине Голубац од елементарних непогода и других несрећа“ и „Плана заштите и спасавања општине Голубац у ванредним ситуацијама“

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.4-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.4-2015
03 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ  бр.4-2015
04 Измене и допуне конкурсне документације за ЈНМВ бр.4-2015

Јавна набавка бр. 3/2015 – Набавка услуга Чишћењa просторија у згради Општинске управе Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.3-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.3-2015

Јавна набавка бр. 1/2015 – Набавка услуга пружања помоћи у кући старим лицима

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.1-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.1-2015

Јавна набавка бр. 8/2014 – НАБАВКА И ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.8-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.8-2014
03 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за ЈНМВ бр.8-2013
04 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за ЈНМВ бр.8-2013

Јавна набавка бр. 7/2014 – УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ГОЛУБАЦ

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.7-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.7-2014

Јавна набавка бр. 6/2014 – Превоз ученика основних школа у школској 2014/2015 години

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.6-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.6-2014

Јавна набавка бр. 5/2014 – Набавка половног специјалног вучног возила за чишћење канализације под високим притиском

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.5-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.5-2014

Јавна набавка бр. 4/2014 – Сузбијање комараца на територији општине Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.4-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.4-2014

Јавна набавка бр. 3/2014 – Набавка услуга ресторана

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.3-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.3-2014

Јавна набавка бр. 2/2014 – Набавка горива и мазива за потребе Општинске управе Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.2-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.2-2014

Јавна набавка бр. 1/2014 – Набавка услуга пружања помоћи старим лицима

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.1-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.1-2014
03 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈНМВ бр.1-2014

Јавна набавка бр. 7/2013 – Израда Пројекта препарцелације (чији је саставни део Пројекат геодетског обележавања)површина јавних намена у оквиру Плана детаљне регулације радне зоне “Радошевац”

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.7-2013
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.7-2013
03 РАЗЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за ЈНМВ бр.7-2013
04 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за ЈНМВ бр.7-2013
05 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за ЈНМВ бр.7-2013
06 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за ЈНМВ бр.7-2013
07 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈНМВ бр.7-2013

Јавна набавка бр. 6/2013 – Јавна набавка мале вредности за набавку половног наменског камиона за изношење смећа-смећаре

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.6-2013
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.6-2013
03 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈНМВ бр.6-2013

Јавна набавка бр. 5/2013 – Jавнa набавке мале вредности за набавку уређаја за ласерско мерење брзине кретања возила, са преносним рачунаром за обраду резултата мерења

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.5-2013
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.5-2013
03 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за ЈНМВ  бр.5-2013
04 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за ЈНМВ бр.5-2013
05 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈНМВ бр.5-2013

Јавна набавка бр. 4/2013 - Јавна набавка – Превоз ученика основних школа на територији општине Голубац у школској 2013/2014 години

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.4-2013
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.4-2013
03 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈНМВ бр.4-2013