Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 26. фебруар 2024.

Повратак на врх

Врх

Јавне набавке Општинске управе Голубац

Годишњи План јавних набавки ОУ Голубац за 2023. годину.

01 Годишњи План јавних набавки ОУ Голубац 2023
02 Измена број 1 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2023
03 Измена број 2 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2023
04 Измена број 3 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2023
05 Измена број 4 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2023

Годишњи План јавних набавки ОУ Голубац за 2022. годину.

01 Годишњи План јавних набавки ОУ Голубац 2022
02 Измена број 1 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2022
03 Измена број 2 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2022
04 Измена број 3 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2022

Годишњи План јавних набавки ОУ Голубац за 2021. годину.

01 Годишњи План јавних набавки ОУ Голубац 2021
02 Измена број 1 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2021
03 Измена број 2 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2021

ЈНОП број 19/2020 – Превоз ученика основних школа на територији општине Голубац у школској 2020/2021 години

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНОП бр.19/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНОП бр.19/2020
03 Измена борј 1 конкурсне документације за ЈНОП бр.19/2020
04 Одлука о додели уговора за ЈНОП бр.19/2020
05 Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП бр.19/2020

ЈНМВ број 18/2020 – Набавка и испорука електричне енергије

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.18/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.18/2020
03 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 1, ЈНМВ бр.18/2020
04 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.18/2020
05 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.18/2020

ЈНМВ број 17/2020 – Нaбaвкa хaрдвeрa и сoфтвeрa у oквиру прojeктa „Успoстaвљaњe eУслугe у oпштини Гoлубaц“

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.17/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.17/2020
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.17/2020
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.17/2020

ЈНМВ број 16/2020 – Радови на облагању и исцртавању терена за мале спортове у Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.16/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.16/2020
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.16/2020
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.16/2020

ЈНМВ број 7-1/2020 – Набавка и превоз каменог агрегата – отпадног тампона – поновљен поступак

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.7-1/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.7-1/2020
03 Измена број 1 конкурсне документације за ЈНМВ бр.7-1/2020
04 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ бр.7-1/2020
05 Одлука о обустави поступка за ЈНМВ бр.7-1/2020
06 Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ бр.7-1/2020

ЈНМВ број 15/2020 – Радови на крову Дома културе у насељу Миљевић

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.15/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.15/2020
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.15/2020
04 Одлука о обустави поступка за ЈНМВ бр.15/2020

ЈНМВ број 14/2020 – Радови на текућем одржавању Дома културе у насељу Војилово

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.14/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.14/2020
03 Измена борј 1 конкурсне документације за ЈНМВ бр.14/2020
04 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ бр.14/2020
05 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.14/2020

ЈНМВ број 13/2020 – Радови на текућем одржавању Дома културе у насељу Двориште

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.13/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.13/2020
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.13/2020
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.13/2020

ЈНМВ број 12/2020 – Радови на замени столарије на Домовима културе у насељима Поникве и Бикиње

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.12/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.12/2020
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.12/2020
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.12/2020

ЈНМВ број 11/2020 – Радови на текућем одржавању Дома културе у насељу Малешево

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.11/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.11/2020
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.11/2020
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.11/2020

ЈНМВ број 10/2020 – Набавка горива за службена возила

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.10/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.10/2020
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.10/2020
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.10/2020

ЈНМВ број 9/2020 – Рaдoви нa тeкућeм oдржaвaњу Дoмa културe у нaсeљу Дoбрa

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.9/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.9/2020
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.9/2020
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.9/2020

ЈНМВ број 8/2020 – Радови на изради инсталације централног грејања у вишенаменском културном објекту у Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.8/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.8/2020
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.8/2020
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.8/2020

ЈНМВ број 7/2020 – Набавка и превоз каменог агрегата – отпадног тампона

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.7/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.7/2020
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.7/2020
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.7/2020

ЈНОП број 6/2020 – Лeтњe oдржaвaњe лoкaлних путeвa и улицa у oпштини Гoлубaц зa 2020. гoдину

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНОП бр.6/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНОП бр.6/2020
03 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 1, ЈНОП бр.6/2020
04 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 2, ЈНОП бр.6/2020
05 Измена борј 1 конкурсне документације за ЈНОП бр.6/2020
06 Измена број 2 конкурсне документације за ЈНОП бр.6/2020
07 Одлука о додели уговора за ЈНОП бр.6/2020
08 Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП бр.6/2020

ЈНМВ број 5/2020 – Радови на санацији конструкције у току реконструкције вишенаменског културног објекта у Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.5/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.5/2020
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.5/2020
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.5/2020

ЈНМВ број 4/2020 – Радови на одржавању некатегорисаних и атарских путева у општини Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.4/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.4/2020
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.4/2020
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.4/2020

ЈНМВ број 3/2020 – Набавка услуга пружања помоћи у кући старим лицима

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.3/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.3/2020
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.3/2020
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.3/2020

ЈНМВ број 2/2020 – Набавка угља за грејање управне зграде општине Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.2/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.2/2020
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.2/2020
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.2/2020

ЈНМВ број 1/2020 – Услуге чишћења просторија општинске управе Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.1/2020
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.1/2020
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.1/2020

Годишњи План јавних набавки ОУ Голубац за 2020. годину.

01 Годишњи План јавних набавки ОУ Голубац 2020
02 Измена број 1 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2020
03 Измена број 2 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2020
04 Измена број 3 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2020
05 Измена број 4 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2020
06 Измена број 5 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2020
07 Одлука о усклађивању и усвајању плана јавних набавки за 2020. годину
08 Усклађен план јавних набавки ОУ Голубац 2020

ЈНМВ број 39/2019 – Изрaдa мeтaлнe oгрaдe oкo кoшaркaшкoг тeрeнa и урeђeњe плaтoa кoд тeрeнa зa мaлe спoртoвe у Гoлупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.39/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.39/2019
03 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 1, ЈНМВ бр.39/2019
04 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.39/2019
05 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.39/2019

ЈНМВ број 35-1/2019 – Радови на обезбеђењу косина на делу бициклистичко-пешачке стазе Винци – Тврђава Голубачки град, деоница 3 – поновљен поступак

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.35-1/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.35-1/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.35-1/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.35-1/2019

ЈНМВ број 38/2019 – Израда идејног решења (ИДР), пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) и пројекта за извођење (ПЗИ) канализације у насељима Доња Крушевица и Шувајић

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.38/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.38/2019
03 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 1, ЈНМВ бр.38/2019
04 Одлука о обустави поступка за ЈНМВ бр.38/2019

ЈНМВ број 37/2019 – Радови на текућем одржавању унутрашњости Дома културе у насељу Браничево

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.37/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.37/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.37/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.37/2019

ЈНМВ број 36/2019 – Радови на текућем одржавању фасаде Дома културе у насељу Миљевић

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.36/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.36/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.36/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.36/2019

ЈНМВ број 35/2019 – Радови на обезбеђењу косина на делу бициклистичко-пешачке стазе Винци – Тврђава Голубачки град, деоница 3

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.35/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.35/2019
03 Одлука о обустави поступка за ЈНМВ бр.35/2019
04 Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ бр.35/2019

ЈНМВ број 34/2019 – Текуће одржавање јавне расвете на територији општине Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.34/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.34/2019
03 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ бр.34/2019
04 Измена конкурсне документације за ЈНМВ бр.34/2019
05 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.34/2019
06 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.34/2019

ЈНМВ број 33/2019 – Израда идејних пројеката (ИДП) и пројекта за извођење (ПЗИ) спољног уређења кат. пар. бр. 6760/1 и 6766 у К.О. Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.33/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.33/2019
03 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 1, ЈНМВ бр.33/2019
04 Измена конкурсне документације за ЈНМВ бр.33/2019
05 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ бр.33/2019
06 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 2, ЈНМВ бр.33/2019
07 Измена II конкурсне документације за ЈНМВ бр.33/2019
08 Обавештење II о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ бр.33/2019
09 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 3, ЈНМВ бр.33/2019
10 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.33/2019
11 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.33/2019

ЈНМВ број 32/2019 – Набавка и монтажа топловодног котла

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.32/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.32/2019
03 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 1, ЈНМВ бр.32/2019
04 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.32/2019
05 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.32/2019

ЈНМВ број 31/2019 – Набавка мрког угља

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.31/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.31/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.31/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.31/2019

ЈНМВ број 30/2019 – Радови на изради јавне расвете у делу викенд насеља Винци Усије

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.30/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.30/2019
03 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 1, ЈНМВ бр.30/2019
04 Одлука о обустави поступка за ЈНМВ бр.30/2019
05 Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ бр.30/2019

ЈНМВ број 29/2019 – Унутрашњи радови у објекту Дома културе у насељу Винци

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.29/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.29/2019
03 Измена конкурсне документације за ЈНМВ бр.29/2019
04 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.29/2019
05 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.29/2019

ЈНМВ број 28/2019 – Радови на текућем одржавању објекта Дома културе у насељу Сладинац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.28/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.28/2019
03 Измена конкурсне документације за ЈНМВ бр.28/2019
04 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.28/2019
05 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.28/2019

ЈНМВ број 27/2019 – Радови на текућем одржавању објекта Домa културе у насељу Бикиње

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.27/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.27/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.27/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.27/2019

ЈНМВ број 16-2/2019 – Радови на текућем одржавању свлачионица на фудбалском терену у насељу Шувајић – поновљен поступак

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.16-2/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.16-2/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.16-2/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.16-2/2019

ЈНМВ број 26/2019 – Израда расвете на шетно–бициклистичкој стази Винци–Голубац, деоница 3

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.26/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.26/2019
03 Измена конкурсне документације за ЈНМВ бр.26/2019
04 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 1, ЈНМВ бр.26/2019
05 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 2, ЈНМВ бр.26/2019
06 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ бр.26/2019
07 Измена II конкурсне документације за ЈНМВ бр.26/2019
08 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 3, ЈНМВ бр.26/2019
09 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда II за ЈНМВ бр.26/2019
10 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.26/2019
11 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.26/2019
12 Одлука о измени одлуке о додели уговора за ЈНМВ бр.26/2019

ЈН број 25/2019 – Изградња плажe са напером у Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.25/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.25/2019
03 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 1, ЈН бр.25/2019
04 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 2, ЈН бр.25/2019
05 Одлука о додели уговора за ЈН бр.25/2019
06 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.25/2019

ЈН број 24/2019 – Рехабилитација-ојачање коловозне конструкције некатегорисаних атарских путева у КО Малешево, Војилово и Сладинац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.24/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.24/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.24/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.24/2019

ЈНМВ број 23/2019 – Набавка и испорука електричне енергије

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.23/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.23/2019
03 Измена конкурсне документације за ЈНМВ бр.23/2019
04 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 1, ЈНМВ бр.23/2019
05 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ бр.23/2019
06 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.23/2019
07 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.23/2019

ЈН број 22/2019 – Радови на реконструкцији вишенаменског културног објекта у Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.22/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.22/2019
03 Измена конкурсне документације за ЈН бр.22/2019
04 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 1, ЈН бр.22/2019
05 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр.22/2019
06 Одлука о додели уговора за ЈН бр.22/2019
07 Одлука о измени одлуке о додели уговора за ЈН бр.22/2019
08 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр.22/2019
09 Oбaвeштeњe o дoнeтoj oдлуци Рeпубличкe кoмисиje зa зaштиту прaвa у пoступку ЈН бр.22/2019
10 Одлука о наставку поступка у случају поднетог захтева за заштиту права у пoступку ЈН бр.22/2019
11 Поновљена одлука о додели уговора за ЈН бр.22/2019
12 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.22/2019

ЈНМВ број 21/2019 – Услуге превоза каменог агрегата – отпадног тампона

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.21/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.21/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.21/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.21/2019

ЈНМВ број 16-1/2019 – Радови на текућем одржавању свлачионица на фудбалском терену у насељу Шувајић – поновљен поступак

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.16-1/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.16-1/2019
03 Одлука о обустави поступка за ЈНМВ бр.16-1/2019
04 Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ бр.16-1/2019

ЈНМВ број 15-1/2019 – Радови на текућем одржавању свлачионица на фудбалском терену у насељу Доња Крушевица – поновљен поступак

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.15-1/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.15-1/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.15-1/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.15-1/2019

ЈНМВ број 14-1/2019 – Радови на текућем одржавању свлачионица на фудбалском терену у насељу Радошевац – поновљен поступак

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.14-1/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.14-1/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.14-1/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.14-1/2019

ЈН број 20/2019 – Превоз ученика основних школа на територији општине Голубац у школској 2019/2020

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.20/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.20/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.20/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.20/2019

ЈНМВ број 17-1/2019 – Радови на текућем одржавању свлачионица на фудбалском терену у насељу Миљевић – поновљен поступак

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.17-1/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.17-1/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.17-1/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.17-1/2019

ЈН број 19/2019 – Услуге чишћења просторија општинске управе Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.19/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.19/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.19/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.19/2019

ЈН број 18/2019 – Набавка услуга пружања помоћи у кући старим лицима

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.18/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.18/2019
03 Измена конкурсне документације за ЈН бр.18/2019
04 Измена II конкурсне документације за ЈН бр.18/2019
05 Одлука о додели уговора за ЈН бр.18/2019
06 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.18/2019

ЈНМВ број 17/2019 – Радови на текућем одржавању свлачионица на фудбалском терену у насељу Миљевић

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.17/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.17/2019
03 Одлука о обустави поступка за ЈНМВ бр.17/2019
04 Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ бр.17/2019

ЈНМВ број 16/2019 – Радови на текућем одржавању свлачионица на фудбалском терену у насељу Шувајић

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.16/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.16/2019
03 Одлука о обустави поступка за ЈНМВ бр.16/2019
04 Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ бр.16/2019

ЈНМВ број 15/2019 – Радови на текућем одржавању свлачионица на фудбалском терену у насељу Доња Крушевица

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.15/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.15/2019
03 Одлука о обустави поступка за ЈНМВ бр.15/2019
04 Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ бр.15/2019

ЈНМВ број 14/2019 – Радови на текућем одржавању свлачионица на фудбалском терену у насељу Радошевац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.14/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.14/2019
03 Измена конкурсне документације за ЈНМВ бр.14/2019
04 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ бр.14/2019
05 Одлука о обустави поступка за ЈНМВ бр.14/2019
06 Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ бр.14/2019

ЈНМВ број 13/2019 – Радови на текућем одржавању објекта Дома културе у Клењу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.13/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.13/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.13/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.13/2019

ЈНМВ број 12/2019 – Радови на текућем одржавању објекта Дома културе у Миљевићу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.12/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.12/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.12/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.12/2019

ЈНМВ број 11/2019 – Радови на текућем одржавању објекта Дому културе у Винцима

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.11/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.11/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.11/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.11/2019

ЈНМВ број 10/2019 – Радови на текућем одржавању објекта Дому културе у насељу Поникве

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.10/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.10/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.10/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.10/2019

ЈНМВ број 9/2019 – Радови на текућем одржавању објекта Дому културе у Браничеву

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.9/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.9/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.9/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.9/2019

ЈН број 8/2019 – Санација вишенаменског отвореног спортског терена и летње позорнице у Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.8/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.8/2019
03 Измена конкурсне документације за ЈН бр.8/2019
04 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр.8/2019
05 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 1, JН бр. 8/2019
06 Измена II конкурсне документације за ЈН бр.8/2019
07 Обавештење II о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр.8/2019
08 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 2, JН бр. 8/2019
09 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 3, JН бр. 8/2019
10 Одлука о додели уговора за ЈН бр.8/2019
11 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.8/2019
12 Одлука о измени уговора за ЈН бр.8/2019
13 Одлука о измени уговора 2. за ЈН бр.8/2019

ЈН број 7/2019 – Изградња шетно-бициклистичке стазе Винци-Голубац, деоница 2

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.7/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.7/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.7/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.7/2019

ЈНМВ број 6/2019 – Рaдoви нa oдржaвaњу нeкaтeгoрисaних и aтaрских путeвa у oпштини Гoлубaц

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.6/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.6/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.6/2019

ЈНМВ број 5/2019 – Набавка горива за службена возила

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.5/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.5/2019
03 Измена конкурсне документације за ЈНМВ бр.5/2019
04 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ бр.5/2019
05 Одлука о додели уговора за ЈН бр.5/2019
06 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.5/2019

ЈН број 4/2019 – Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Услуге набавке патентне технологије са имплементацијом поступка за пошумљавање Рамско-голубачке пешчаре

01 Одлука о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за ЈН бр.4/2019
02 OБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за ЈН бр.4/2019
03 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.4/2019
04 Одлука о додели уговора за ЈН бр.4/2019
05 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.4/2019

ЈНОП број 3/2019 – Летње одржавање локалних путева и улица на територији општине Голубац за 2019. годину

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНОП бр.3/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНОП бр.3/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈНОП бр.3/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП бр.3/2019

ЈНМВ број 2/2019 – Набавка услуга пружања помоћи у кући старим лицима

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.2/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.2/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.2/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.2/2019

ЈНМВ број 1/2019 – Израда инсталације централног грејања у објекту Гимназије у Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.1/2019
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.1/2019
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.1/2019
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.1/2019

Годишњи План јавних набавки ОУ Голубац за 2019. годину.

01 Годишњи План јавних набавки ОУ Голубац 2019
02 Измена број 1 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2019
02 Измена број 2 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2019
03 Измена број 3 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2019
04 Измена број 4 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2019
05 Измена број 5 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2019
06 Измена број 6 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2019
07 Измена број 7 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2019
08 Измена број 8 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2019
09 Измена број 9 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2019

ЈНМВ број 28/2018 – Набавка теренског возила за потребе саобраћајне полиције ПС Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.28/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.28/2018
03 Одлука о обустави поступка за ЈНМВ бр.28/2018
04 Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ бр.28/2018

ЈНМВ број 27/2018 – Радови на изради приступног пута за мост у Доњој Крушевици

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.27/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.27/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.27/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.27/2018

ЈНМВ број 26/2018 – Изрaдa идejнoг прojeктa и гeoмeхaничкoг eлaбoрaтa зa рeкoнструкциjу лoкaлних путeвa нa тeритoриjи oпштинe Гoлубaц

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.26/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.26/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.26/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.26/2018

ЈНМВ број 25/2018 – Набавка и монтажа покретних рампи за гранични прелаз у Усију

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.25/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.25/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.25/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.25/2018

ЈНМВ број 24/2018 – Набавка ПЕ фолије за пошумљавање Рамско-Голубачке пешчаре

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.24/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.24/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.24/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.24/2018

ЈНМВ број 23/2018 – Копање рупа и садња садница у сврху пошумљавања Рамско-Голубачке пешчаре

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.23/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.23/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.23/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.23/2018

ЈНМВ број 22/2018 – Набавка садница за пошумљавање Рамско-голубачке пешчаре

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.22/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.22/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.22/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.22/2018

ЈНМВ број 21/2018 – Израда жичане ограде на стадиону ФК Ђердап у Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.21/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.21/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.21/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.21/2018

ЈНМВ број 20/2018 – Рaдoви нa фaсaди Дoмa културe у Maлeшeву

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.20/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.20/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.20/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.20/2018

ЈНМВ број 12-2/2018 – Рaдoви нa Дoму културe у Дoњoj Крушeвици – поновљен поступак

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.12-2/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.12-2/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.12-2/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.12-2/2018

ЈНОП број 19/2018 – Рехабилитација-ојачање коловозне конструкције некатегорисаних атарских путева у КО Голубац, Војилово и Сладинац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.19/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.19/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.19/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.19/2018

ЈН број 18/2018 – Изградња шетно бициклистичке стазе Винци-Голубац, деоница 3, израда горњег строја

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.18/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.18/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.18/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.18/2018

ЈНМВ број 17/2018 – Нaбaвкa и испoрукa eлeктричнe eнeргиje

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.17/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.17/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.17/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.17/2018

ЈНМВ број 16/2018 – Рaдoви нa трибинaмa фудбaлскoг тeрeнa у Гoлупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.16/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.16/2018
03 Измена конкурсне документације за ЈН бр.16/2018
04 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр.16/2018
05 Одлука о додели уговора за ЈН бр.16/2018
06 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.16/2018

ЈНМВ број 15/2018 – Рaдoви нa Дoму културе у Снeгoтину

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.15/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.15/2018
03 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 1, JН бр. 15/2018
04 Одлука о додели уговора за ЈН бр.15/2018
05 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.15/2018

ЈН број 11-1/2018 – Рaдoви нa Дoму културe у Кудрeшу – поновљен поступак

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.11-1/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.11-1/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.11-1/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.11-1/2018

ЈНМВ број 12-1/2018 – Рaдoви нa Дoму културe у Дoњoj Крушeвици – поновљен поступак

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.12-1/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.12-1/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.12-1/2018
04 Одлука о обустави поступка за ЈНМВ бр.12-1/2018
05 Обавештење о обустављеном поступку за ЈНМВ бр.12-1/2018

ЈН број 14/2018 – Прeвoз учeникa oснoвних шкoлa нa тeритoриjи oпштинe Гoлубaц у шкoлскoj 2018/2019 години

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.14/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.14/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.14/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.14/2018

ЈН број 13/2018 – Рaдoви нa Дoму културe у Малешеву

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.13/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.13/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.13/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.13/2018

ЈНМВ број 12/2018 – Рaдoви нa Дoму културe у Дoњoj Крушeвици

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.12/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.12/2018
03 Одлука о обустави поступка за ЈН бр.12/2018
04 Обавештење о обустављеном поступку за ЈН бр.12/2018

ЈН број 11/2018 – Рaдoви нa Дoму културe у Кудрeшу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.11/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.11/2018
03 Одлука о обустави поступка за ЈН бр.11/2018
04 Обавештење о обустављеном поступку за ЈН бр.11/2018

ЈН ОП број 10/2018 – Изрaдa хaбajућeг слoja aсфaлтa нa лoкaлнoм путу Бaрич-Вojилoвo

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.10/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.10/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.10/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.10/2018

ЈН број 9/2018 – Рeкoнструкциja згрaдe зa смeштaj oдeљeњa Гимнaзиje у Гoлупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.9/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.9/2018
03 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 1, JН бр. 9/2018
04 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 2, JН бр. 9/2018
05 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 3, JН бр. 9/2018
06 Oдгoвoр нa зaхтeв за појашњење 4, JН бр. 9/2018
07 Одлука о додели уговора за ЈН бр.9/2018
08 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.9/2018

ЈН број 8/2018 – Набавка услуга пружања помоћи у кући старим лицима

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.8/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.8/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.8/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.8/2018

ЈН број 7/2018 – Измуљивaњe aквaтoриje рeкe Дунaв у зoни грaничнoг прeлaзa Усиje

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.7/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.7/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.7/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.7/2018

ЈН број 6/2018 – Изгрaдњa приступнoг путa зa мoст у шувajићу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.6/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.6/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.6/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.6/2018

ЈН број 5/2018 – Набавка и уградња вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације за гранични прелаз у Усију

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.5/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.5/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.5/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.5/2018

ЈН број 4/2018 – Лeтњe oдржaвaњe лoкaлних путeвa и улицa нa тeритoриjи oпштинe Гoлубaц зa 2018. гoдину

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.4/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.4/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.4/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.4/2018

ЈН број 1-2/2018 – Нaбaвкa гoривa зa службeнa вoзилa – поновљен поступак

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.1-2/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.1-2/2018
03 Измeнa Кoнкурснe дoкумeнтaциje за ЈНМВ бр.1-2/2018
04 Oбaвeштeњe o прoдужeтку рoкa зa пoднoшeњe пoнудa за ЈНМВ бр.1-2/2018
05 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.1-2/2018
06 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.1-2/2018

ЈНМВ број 3/2018 – Oдржaвaњe нeкaтeгoрисaних и aтaрских путeвa у oпштини Гoлубaц

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.3/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.3/2018
03 Измeнa Кoнкурснe дoкумeнтaциje за ЈНМВ бр.3/2018
04 Oбaвeштeњe o прoдужeтку рoкa зa пoднoшeњe пoнудa за ЈНМВ бр.3/2018
05 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.3/2018
06 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.3/2018

ЈН број 1-1/2018 – Нaбaвкa гoривa зa службeнa вoзилa – поновљен поступак

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.1-1/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.1-1/2018
03 Одлука о обустави поступка за ЈНМВ бр.1-1/2018
04 Обавештење о обустављеном поступку за ЈН бр.1-1/2018

ЈНМВ број 2/2018 – Услугe пружaњa пoмoћи у кући стaрим лицимa

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.2/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.2/2018
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.2/2018
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.2/2018

ЈН број 1/2018 – Нaбaвкa гoривa зa службeнa вoзилa

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.1/2018
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.1/2018
03 Oдгoвoр нa зaхтeв, JН бр. 1/2018
04 Одлука о обустави поступка за ЈН бр.1/2018
05 Обавештење о обустављеном поступку за ЈН бр.1/2018

Годишњи План јавних набавки ОУ Голубац за 2018. годину.

01 Годишњи План јавних набавки ОУ Голубац 2018
02 Измена број 2 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2018
03 Измена број 3 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2018
04 Измена број 4 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2018
05 Измена број 5 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2018
06 Измена број 7 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2018
07 Измена број 8 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2018
08 Измена број 9 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2018
09 Измена број 10 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2018
10 Измена број 11 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2018

ЈН број 12-2/2017 – Изградња зграде ОШ „Бранко Радичевић“, подручно одељење у Кривачи – Поновљен поступак

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.12-2/2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.12-2/2017
03 Одговор на захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН бр.12-2/2017
04 Одлука о додели уговора за ЈН бр.12-2/2017
05 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.12-2/2017

ЈН број 14/2017 – Изградња моста на реци Пек у Доњој Крушевици

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.14-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.14-2017
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.14-2017
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.14-2017

ЈН број 13/2017 – Уређивање некатегорисаних путева у КО Војилово, општина Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.13/2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.13/2017
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.13-2017
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.13-2017

ЈН број 12-1/2017 – Изградња зграде ОШ „Бранко Радичевић“, подручно одељење у Кривачи – Поновљен поступак

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.12-1/2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.12-1/2017
03 Одлука о обустави поступка за ЈН бр.12-1/2017

ЈН број 12/2017 – Изградња зграде ОШ „Бранко Радичевић“, подручно одељење у Кривачи

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.12-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.12-2017
03 Одлука о обустави поступка за ЈН бр.12-2017

ЈНМВ број 11/2017 – Израда техничке документације за канализацију у Браничеву

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.11-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.11-2017
03 Одговор на захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН бр.11-2017
04 Одговор на захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН бр.11-2017
05 Одлука о додели уговора за ЈН бр.11-2017
06 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр.11-2017
07 Решење о усвајању захтева за заштиту права за ЈН бр.11-2017
08 Поновљена одлука о додели уговора за ЈН бр.11-2017
09 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.11-2017

ЈН ОП број 10/2017 – Превоз ученика основних школа у школској 2017/2018

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.10-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.10-2017
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.10-2017

ЈН ОП број 9/2017 – Изградња моста на реци Пек у Шувајићу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.9-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.9-2017
03 Одговор на захтев за појашњење за ЈН бр.9-2017
04 Одлука о додели уговора за ЈН бр.9-2017

Јавна набавка бр.8/2017 – Радови на реконструкцији крова на Дому културе у Доњој Крушевици

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН  бр.8-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.8-2017
03 Појашњење конкурсне документације за ЈН бр.8-2017
04 Одлука о додели уговора за ЈН бр.8-2017
05 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.8-2017

Јавна набавка бр.7/2017 – Изградња локалног пута Кривача-Раденка

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН  бр.7-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.7-2017
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.7-2017

Јавна набавка бр.6/2017 – Набавка и испорука електричне енергије

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН  бр.6-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.6-2017
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.6-2017
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.6-2017

Јавна набавка бр.5/2017 – Набавка каменог агрегата – отпадног тампона

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН  бр.5-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.5-2017
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.5-2017
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.5-2017

Јавна набавка бр.4/2017 – Радови на текућем одржавању некатегорисаних и атарских путева у Општини Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН  бр.4-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.4-2017
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.4-2017
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.4-2017

Јавна набавка бр.3/2017 – Изградња канализације у улици Хајдук Вељковој у Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН  бр.3-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.3-2017
03 Одлука о додели уговора за ЈН бр.3-2017
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.3-2017

Јавна набавка бр.2/2017 – Редовно летње одржавање локалних путева и улица у општини Голубац за 2017. годину

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН  бр.2-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.2-2017
03 Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за ЈН бр.2-2017
04 Одлука о додели уговора за ЈН бр.2-2017
05 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.2-2017

Јавна набавка бр.1/2017 – Набавка услуга пружања помоћи у кући старим лицима

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.1-2017
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.1-2017
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.1-2017
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.1-2017

Годишњи План јавних набавки ОУ Голубац за 2017. годину.

01 Годишњи План јавних набавки ОУ Голубац 2017
02 Измена број 1 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2017
03 Измена број 2 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2017
04 Измена број 3 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2017
05 Измена број 4 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2017
06 Измена број 5 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2017
07 Измена број 6 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2017
08 Измена број 7 Годишњег Плана јавних набавки ОУ Голубац 2017

Јавна набавка бр. 6/2016 – Набавка новог путничког аутомобила за потребе Предшколске установе “Ласта“ Голубац.

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.6-2016
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.6-2016

Измена број 2 – Годишњег плана јавних набавки за 2016. годину

ОВДЕ ПРЕУЗЕТИ

Јавна набавка бр. 5/2016 – Израда пројектне документације за изградњу секундарне канализационе мреже употребљених вода насеља Голубац– фаза 2.

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН  бр.5-2016
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.5-2016
03 Одговор на питање понуђача за ЈН бр.5-2016
04 Одговор на питање понуђача за ЈН бр.5-2016
05 Одлука о додели уговора за ЈН бр.5-2016
06 Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр.5-2016

Измена број 1 – Годишњег плана јавних набавки за 2016. годину

ОВДЕ ПРЕУЗЕТИ

Јавна набавка бр. 4/2016 – Набавка и испорука електричне енергије

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.4-2016
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.4-2016

Јавна набавка бр. 3/2016 – Превоз ученика основних школа на територији општине Голубац, за школску 2016/2017 годину.

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.3-2016
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.3-2016

Јавна набавка бр. 2/2016 – Набавка новог путничког аутомобила за потребе Општинске управе Голубац

01 Одлука о покретању поступка за ЈНМВ  бр.2-2016
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.2-2016
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.2-2016

Јавна набавка бр. 1/2016 – Набавка услуга пружања помоћи у кући старим лицима

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.1-2016
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.1-2016
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.1-2016
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.1-2016

ГПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ГОЛУБАЦ

ОВДЕ ПРЕУЗЕТИ

Годишњи план јавних набавки за 2016. годину

ОВДЕ ПРЕУЗЕТИ

Јавна набавка бр. 6/2015 – Превоз ученика основних школа на територији општине Голубац, у школској 2015/2016. години

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.6-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.6-2015
03 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ  бр.6-2015
04 Измена конкурсне документације за ЈНМВ бр.6-2015

Јавна набавка бр. 5/2015 – Набавка контејнера и канти за смеће

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.5-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.5-2015
03 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ  бр.5-2015
04 Измене и допуне kонкурсне dokumentacije за ЈНМВ бр.5-2015

Јавна набавка бр. 4/2015 – Израде аката: „Процена угрожености општине Голубац од елементарних непогода и других несрећа“ и „Плана заштите и спасавања општине Голубац у ванредним ситуацијама“

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.4-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.4-2015
03 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ  бр.4-2015
04 Измене и допуне конкурсне документације за ЈНМВ бр.4-2015

Јавна набавка бр. 3/2015 – Набавка услуга Чишћењa просторија у згради Општинске управе Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.3-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.3-2015

Јавна набавка бр. 1/2015 – Набавка услуга пружања помоћи у кући старим лицима

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.1-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.1-2015

Јавна набавка бр. 8/2014 – НАБАВКА И ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.8-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.8-2014
03 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за ЈНМВ бр.8-2013
04 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за ЈНМВ бр.8-2013

Јавна набавка бр. 7/2014 – УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ГОЛУБАЦ

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.7-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.7-2014

Јавна набавка бр. 6/2014 – Превоз ученика основних школа у школској 2014/2015 години

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.6-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.6-2014

Јавна набавка бр. 5/2014 – Набавка половног специјалног вучног возила за чишћење канализације под високим притиском

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.5-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.5-2014

Јавна набавка бр. 4/2014 – Сузбијање комараца на територији општине Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.4-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.4-2014

Јавна набавка бр. 3/2014 – Набавка услуга ресторана

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.3-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.3-2014

Јавна набавка бр. 2/2014 – Набавка горива и мазива за потребе Општинске управе Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.2-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.2-2014

Јавна набавка бр. 1/2014 – Набавка услуга пружања помоћи старим лицима

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.1-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.1-2014
03 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈНМВ бр.1-2014

Јавна набавка бр. 7/2013 – Израда Пројекта препарцелације (чији је саставни део Пројекат геодетског обележавања)површина јавних намена у оквиру Плана детаљне регулације радне зоне “Радошевац”

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.7-2013
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.7-2013
03 РАЗЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за ЈНМВ бр.7-2013
04 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за ЈНМВ бр.7-2013
05 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за ЈНМВ бр.7-2013
06 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за ЈНМВ бр.7-2013
07 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈНМВ бр.7-2013

Јавна набавка бр. 6/2013 – Јавна набавка мале вредности за набавку половног наменског камиона за изношење смећа-смећаре

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.6-2013
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.6-2013
03 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈНМВ бр.6-2013

Јавна набавка бр. 5/2013 – Jавнa набавке мале вредности за набавку уређаја за ласерско мерење брзине кретања возила, са преносним рачунаром за обраду резултата мерења

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.5-2013
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.5-2013
03 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за ЈНМВ  бр.5-2013
04 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за ЈНМВ бр.5-2013
05 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈНМВ бр.5-2013

Јавна набавка бр. 4/2013 - Јавна набавка – Превоз ученика основних школа на територији општине Голубац у школској 2013/2014 години

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.4-2013
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.4-2013
03 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈНМВ бр.4-2013