Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 7. decembar 2022.

Povratak na vrh

Vrh

JP Direkcija Golubac

Javno preduzeće direkcija za izgradnju opštine Golubac

Javno preduzeće Direkcija za izrpadnju opštine Golubac obavlja, urbanističku, komunalnu i gpađevinsku delatnost i zaštitu životne sredine od značaja za funkcionisanje lokalne samoyppave.

Direkcija za izgradnju Golubac

Direkcija je osnovana sa ciljem da se objedinjavanjem niza značajnih poslova iz domena rada Fonda za građevinsko zemljište, puteva i komunalne delatnosti opštine Golubac, JP za stambene usluge, upravljanja poslovnim prostorom, vođenje poslova, investicija od šireg značaja za razvoj grada i naselja i na toj osnovi, uz adekvatnu afirmaciju urbanističkog planiranja omogući pravovaljano gazdovanje građevinskim zemljištem, komunalnim i stambenim fondovima u opštini Golubac. Osnivač Javnog ppeduzeća je Skupština opštine Golubac.

Direkcija je orgnizovana i poslove obavlja ppeko svojih službi.

Službe u skladu sa unutrašnjom organizacijom Direkcije čine:

  • Služba za razvoj, urbanističko planiranje, programiranje i uređenje građevinskog zemljišta,
  • Služba tehničkih poslova, izgradnja i održavanje komunalnih i drugih investicionih objekata, upravljanje i gazdovanje poslovnim prostorom, projektovanje i inženjering, izgradnja i održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica,
  • Služba za računovodstveno-finansijske poslove, Služba za opšte i pravne poslove.