Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 3. март 2024.

Повратак на врх

Врх

Комунално јавно предузеће

Комунално јавно предузеће “Голубац“…

voda_1

Скупштина општине Голубац је 29. децембра 1989. године донела Одлуку о организовању ООУР Комуналне делатности као Јавног предузећа.

Основна делатност је сакупљање и пречишћавање и дистрибуција воде, одстрањивање отпадака и смећа, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина.Сходно томе КЈП има три организационе јединице:

  • Водовод и канализација;
  • Комуналије и зеленило;
  • Заједничке службе;

Финансирање КЈП се врши искључиво од продаје властитих производа и услуга на тржишту.

Пословање КЈП је нестабилно због тешке финансијске ситуације , а првенствено због наслеђених дуговања. .

Директор: Мирослав Милошевић в.д.;
Адреса: Цара Лазара бр.21;
телефон: 012/678-017;
e-mail: kjpgolubac@gmail.com
Honeyview_avatar-1577909_960_720