Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 23. april 2024.

Povratak na vrh

Vrh

Komunalno javno preduzeće

Komunalno javno preduzeće “Golubac“…

voda_1

Skupština opštine Golubac je 29. decembra 1989. godine donela Odluku o organizovanju OOUR Komunalne delatnosti kao Javnog preduzeća.

Osnovna delatnost je sakupljanje i prečišćavanje i distribucija vode, odstranjivanje otpadaka i smeća, uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreativnih površina.Shodno tome KJP ima tri organizacione jedinice:

  • Vodovod i kanalizacija;
  • Komunalije i zelenilo;
  • Zajedničke službe;

Finansiranje KJP se vrši isključivo od prodaje vlastitih proizvoda i usluga na tržištu.

Poslovanje KJP je nestabilno zbog teške finansijske situacije , a prvenstveno zbog nasleđenih dugovanja. .

Direktor: Miroslav Milošević v.d.;
Adresa: Cara Lazara br.21;
telefon: 012/678-017;
e-mail: kjpgolubac@gmail.com
Honeyview_avatar-1577909_960_720