Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 8. jul 2020.

Povratak na vrh

Vrh

JAVNI POZIV – PODSTICAJI U POLJOPRIVREDI ZA 2016.‏

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Golubac za 2016. godinu broj 320 – 16 Predsednik opštine Golubac, raspisuje dana 04.08.2016.godine, drugi

J A V N I   P O Z I V

1. Za dodelu podsticajnih sredstava za  nabavku mrežastih alata za ribolov
Kriterijume možete preuzeti sa linka
Prijavu možete preuzeti sa linka

Pravo korišćenja podsticajnih sredstava imaju fizička lica (uključujući preduzetnike) i pravna lica pod uslovom da nemaju zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima i da su izmirili dospele javne dažbine.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava može podneti ovlašćeno lice u ime preduzetnika ili pravnog lica a u ime poljoprivrednog gazdinstva nosioca tog gazdinstva.

Prijavni obrazac i Zaključci o utvrđivanju Kriterijuma, mogu se preuzeti u elektronskom obliku preko sajta opštine Golubac,www.golubac.org.rs, odnosno u kancelariji broj 11 opštinske uprave Golubac, ulica Cara Lazara 15, Golubac. Prijavni obrazac sa kompletnom pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično na pisarnici uslužnog centra opštinske uprave Golubac, u Golupcu.

Javni poziv je otvoren od 04.08.2016. godine i traje do 15.08.2016. godine.

Odobreni podsticaji se dodeljuju u vidu bespovratnih sredstava nakon realizacije predmetne investicije, odnosno po dostavljanju dokaza o izvršenoj isplati: fiskalni isečak ili potvrda / izvod iz poslovne banke o prenosu sredstava na račun prodavca.

U slučaju da se investicija odobrava po osnovu dostavljenog predračuna, sredstva se uplaćuju nakon potpisivanja Ugovora između opštine Golubac i podnosioca zahteva. Ugovorom će se bliže definisati obaveze i rokovi realizacije kao i odgovarajuća sredstava obezbeđenja izvršenja Ugovora, koja dostavlja podnosilac zahteva pre potpisivanja Ugovora.

Sredstva po ovom pozivu će se odobravati do utroška raspoloživih sredstava u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Golubac za 2016.godinu.

Sve potrebne informacije možete dobiti u Opštinskoj upravi Golubac, Ulica Cara Lazara 15, ili na telefon 012 / 678 169, lokal 102.

PREDSEDNIK OPŠTINE GOLUBAC

Dr Nebojša Mijović