Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 27. јануар 2020.

Повратак на врх

Врх

Новости

ОБАВЕШТЕЊЕ

31. октобар 2019. |

Обавештавамо заинтересоване да је рок за предају програма по II јавном позиву удружењима, црквама, верским заједницама са територије општине Голубац и регионалним удружењима особа са инвалидитетом која реализују своје активности за грађане општине Голубац, продужен до 04.11.2019. године…Опширније

ОТВОРЕН ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ

30. октобар 2019. |

Министарство привреде обавештава све заинтересоване да je од данас, 30. октобра поново отворен пријем захтева за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2019. години…Опширније

Спровођење заједничке стратегије управљања отпадним водама

28. октобар 2019. |

Општина Голубац је 22.10.2019. отпочела реализацију пројекта прекограничне сарадње „Спровођење заједничке стратегије управљања отпадним водама у хидролошком сливу Дунава“, финансираном од стране Европске Уније. Партнер на пројекту је румунска општина Думбравита.Опширније

Влaдa Швajцaрскe пoдржaвa рaзвoj eУпрaвe у 35 лoкaлних сaмoупрaвa у Србиjи

22. октобар 2019. |

Tридeсeт и пeт лoкaлних сaмoупрaвa у Србиjи ћe уз пoдршку Влaдe Швajцaрскe прeкo прoгрaмa Swiss PRO имaти мoгућнoст дa унaпрeдe кaпaцитeтe зa eлeктрoнску упрaву и пружaњe eлeктрoнских услугa грaђaнимa и приврeди…Опширније

Расписан Конкурс за подршку младим пољопривредницима

18. октобар 2019. |

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања је расписисала је Конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2019. години…Опширније

II ЈАВНИ ПОЗИВ

17. октобар 2019. |

удружењима, црквама, верским заједницама са територије општине Голубац и регионалним удружењима особа са инвалидитетом која реализују своје активности за грађане општине Голубац…Опширније

OBAVEŠTENJE

11. октобар 2019. |

O SUZBIJANJU LARVI KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE GOLUBAC…Опширније

Прojeкaт прeкoгрaничнe сaрaдњe Србиja-Румуниja

7. октобар 2019. |

„System for emergency preparedness“ (Систeм зa дeлoвaњe у вaнрeдним ситуaциjaмa), финaнсирaн oд стрaнe Eврoпскe Униje. Aктивнoст 2. дeлa дoгaђaja „Oргaнизaциja дoгaђaja“…Опширније

Важно обавештење

4. октобар 2019. |

Завршено подношење захтева за товна грла…Опширније