Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 3. mart 2024.

Povratak na vrh

Vrh

PLANINSKE BICIKLISTIČKE STAZE U REGIONU BANATA MIS ETC 1371 / MOUNTAIN CYCLING PATHS IN BANAT AREA MIS ETC 1371

04.11.2015.

01. Prvi sastanak JIP / First Of the PIU meeting

16.11.2015.

01. Drugi sastanak JIP / Second Of the PIU meeting

25.11.2015.

01. Treći sastanak JIP / Third Of the PIU meeting

18.01.2016.

01. Prezentacija promocije projekta / Promotion of the project presentation
02. Fotografije sa prezentacije / Photos from the presentation
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5

22.04.2016.

01. Projektni tim sa planinarsko-biciklistickim klubom Golubac 04.04.2016. u obilasku šumskih staza i izboru 2 staze za planinski biciklizam / Project team with Mountain cycling club Golubac 04.04.2016. on a tour of the forest trails and selection of 2 mountain biking trails

Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 7

11.05.2016. – 12.05.2016.

01. MTB Seminar u Golupcu / MTB Seminar in Golubac

Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 7

26.05.2016. – 27.05.2016.

01. MTB Seminar u Berzaskoj / MTB Seminar in Berzasca

Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 7

15.06.2016. – 16.06.2016.

01. Studijsko putovanje u Rumuniji / Study tour in Romania

Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4

23.06.2016. – 24.06.2016.

01. Studijsko putovanje u Srbiji / Study tour in Serbia

Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4

09.09.2016. – 11.09.2016.

01. MTB Maraton u Srbiji / MTB Marathon in Serbia

Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4

02. MTB Maraton u Rumuniji 10.09.2016 / MTB Marathon in Romania 10.09.2016

Photo 1
Photo 2

03. MTB Maraton u Rumuniji 11.09.2016 / MTB Marathon in Romania 11.09.2016

Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4

01. „Dan bicikli“ 26.04.2017 / „Bicycle day“ 26.04.2017

Učenici OŠ „Branko Radičević“ iz Golupca, uz pomoć TO Golubac i sa svojim nastavnicima (april 2017) realizovali su aktivnost „Dan bicikli“, gde su vežbali vožnju bicikli kako sopstvenih, tako i nabavljenih iz projekta prekogranične saradnje „Planinske biciklističke staze u Banatu“ na sportskom centru u Golupcu./Pupils of „Branko Radičević“ elementary school from Golubac, with the help of TO Golubac and their teachers (april 2017) organized the activity „Bicycle day“, where they practiced bicycle driving, their own as well as bicycles procured trough the CBC project „Mountain cycling paths in banat area“ on the sports center in Golubac.

Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4

01. „Eko staza Dedine-Guvane“ 24.05.2017 / „Eco path Dedine-Guvane“ 24.05.2017

Turistička organizacija Golupca, zajedno sa Planinarsko-biciklističkim klubom-Golubac, organizovala je vožnju bicikli, kao i pešačenje „Eko stazom Dedine-Guvane“. Ovaj događaj iniciran je i realizacijom projekta prekogranične saradnje Srbija-Rumunija „Planinske biciklističke staze u oblasti Banata“, gde su korišćeni i bicikli iz projekta, kao i GPS-ovi. Sam događaj je imao akcenat na iniciranje mladih da se bave sportom, kao i na podizanju svesti o zdravom načinu života i zaštiti životne sredine./The Golubac Tourist Organization, together with the MTB Club Golubac, organized a bike ride as well as a hike „Eco path Dedine-Guvane“. This event was initiated by the implementation of the CBC project Serbia-Romania „Mountain cycling paths in banat area“, where bicycles from the project as well as GPS devices were used. The event itself had an emphasis on initiating young people to engage in sports, as well as raising awareness about healthy lifestyle and environmental protection.

Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 7
Photo 8
Photo 9

01. „Biciklistička trka Srebrno jezero – Golubačka tvrđava“ 24.06.2017 / „Bicycle race Silver lake – Golubac fortress“ 24.06.2017

Sada već tradicionalna biciklistička trka Srebrno jezero-Golubačka tvrđava, okuplja iz godine u godinu sve veći broj učesnika. Osim planinarsko-biciklističkog kluba Golubac, sve veći broj građana, naročito mladih se uključuje u ovu sportsku aktivnost, čiji je osnovni cilj promomcija sporta i edukacije mladih o zdravom načinu života. Ove godine, ko nije imao sopstveni bicikl, mogao je da koristi bicikle nabavljene iz projekta prekogranične saradnje „Planinske biciklističke staze u oblasti Banata“. Reč je o projektu koji je promovisao unapređenje planinskog biciklizma, kroz nabavku opreme, promotivni materijal, obeležavanje staze za ovaj vid sporta…/Now the already traditional bicycle race Silver lake-Golubac fortress, gathers an increasing number of participants from year to year. In addition to MTB Club Golubac, a growing number of citizens, especially young people, are involved in this sporting activity, whose main goal is to promote sports and educate young people about a healthy lifestyle. This year, the ones who did not have their own bikes, could use the bikes procured from the CBC project „Mountain cycling paths in banat area“. It’s a project that promoted the improvement of mountain biking, through the purchase of equipment, promotional material, marking the track for this type of sport…

Photo 1
Photo 2
Photo 3

01. Rute/Routes

Berzasca no 1 route -IPA – Bike Attack – Two rivers

Berzasca no 2 route -IPA – Bike Attack – Watermills

Berzasca no 3 route -IPA – Bike Attack – Scattered villages route

Golubac no 4 route – IPA – Bike Attack – The Fortres in the water

Golubac no 5 route – IPA – Bike Attack – The Lion route