Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 26. februar 2024.

Povratak na vrh

Vrh

Matičarska služba

Odeljenje za opštu upravu-matičarska služba Golubac…

Radno vreme:
ponedeljak-petak
od 07:00 do 15:00
Telefaks: (012) 678-426
Broj telefona: (012) 678-260

Sve potrebne obrasce poseduje matičarska služba i ne treba kupovati obrasce.

Obrasce možete da preuzmete iz sekcije Datoteke, vrsta datoteke „Matičar“.

 • Izdavanje izvoda iz MKR, MKV, MKU i uverenja o državljanstvu
 • Overa potvrde o životu
 • Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju
 • Zakazivanje venčanja
 • Prijava smrti

Izdavanje izvoda iz MKR, MKV, MKU i uverenja o državljanstvu

Skraćenice:

 • MKR matična knjiga rođenih
 • MKV matična knjiga venčanih
 • MKU matična knjiga umrlih

Potrebna dokumenta:

 • Ime, prezime, devojačko prezime, ime jednog roditelja
 • Datum rođenja,venčanja,smrti (u zavisnosti od traženog izvoda)
 • Dokaz o uplaćenoj taksi

Isti podaci su potrebni i za internacionalni izvod.

Izvodi iz matičnih knjiga se izdaju u smislu čl.41. i 43. Zakona o matičnim knjigama.

Uverenja o državljanstvu se izdaju u smislu čl.48. stav 1. zakona o državljanstvu Republike Srbije.

Overa potvrde o životu

Potrebna dokumenta:

 • Važeća lična karta ili uverenje o prebivalištu ili boravištu
 • Lično prisustvo
 • Dokaz o uplaćenoj taksi

Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju

Potrebna dokumenta:

 • Lično prisustvo podnosioca zahteva
 • Izvod iz MKR
 • Uverenje o prebivalištu na teritoriji Opštine Golubac
 • Fotokopija pasoša ili fotokopija izvoda rođenih stranog državljanina sa kojim lice želi da zaključi brak (po mogućnosti dokumenat u kome tačno piše mesto boravišta stranog državljanina).
 • Dokaz o uplaćenoj taksi

Zakazivanje venčanja

Potrebna dokumenta:

 • Izvodi iz matične knjige rođenih sa oba supružnika
 • Uverenje o državljanstvu za oba supružnika
 • Važeće lične karte za oba supružnika

Zakazivanju venčanja obavezno je prisustvo oba supružnika, venčanje se mora zakazati najmanje 24 časa ranije.

Za stranog državljanina potrebno je:

 • Internacionalni izvod iz matične knjige rođenih (izuzev za zemlje koje nisu potpisnice Bečke i Pariske konvencije)
 • Uverenje o slobodnom bračnom stanju sa prevodom od zakletog sudskog tumača
 • Pasoš na uvid u fotokopija pasoša

Ukoliko strani državljanin ne razume srpski jezik,obezbediti prevodioca

Prijava smrti

Potrebna dokumentacija:

 • Dve potvrde o smrti (originali)
 • Fotokopija lične karte umrlog i lična karta prijavioca smrti
 • Izvod iz matične knjige rođenih za umrlog
 • Izvod iz MKV za umrlog
 • Uverenje o državljanstvu za umrlog