Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 3. mart 2024.

Povratak na vrh

Vrh

Roditeljski dodatak

Ostvarenje prava na roditeljski dodatak…

Za ostvarenje ovog prava podnosilac zahteva treba da priloži:

 • Izvod iz matične knjige rođenih, za svoju decu (originali koji ne mogu biti stariji od 6 meseci);
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije za sebe (original koji ne može biti stariji od 6 meseci);
 • Fotokopiju svoje lične karte;
 • Fotokopiju svoje overene zdravstvene knjižice;
 • Prijavu prebivališta za decu;
 • Uverenje nadležnog organa starateljstva da: neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja;
 • Fotokopiju kartice tekućeg računa (obe strane) kod ovlašćene finansijske organizacije za isplatu roditeljskog dodatka ili fotokopiju prve strane štedne knjižice kod Poštanske štedionice.

Postoji mogućnost podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta (ovaj zahtev podnose uglavnom firme).

U uslužnom centru vode se i poslovi vezani za:

 • Biračke spiskove – svakodnevno je dozvoljen uvid u birački spisak, a ažuriranje se vrši na osnovu promena dobijenih od policijske stanice i matičnih službi. Ne postoje nikakvi zahtevi koji se podnose u pisanoj formi.
 • Boračko invalidsku zaštitu i ostvaruju se po zahtevu stranke,
 • Kategorizacija dece ometene u razvoju koja se vrši na zahtev škole ili roditelja. Za podnošenje zahteva potrebno je podneti izvod iz matične knjige rođenih i eventualno lekarska dokumentacija ukoliko takva postoji.
 • Rešavanje pitanja izbeglih i interno raseljenih lica.