Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. октобар 2020.

Повратак на врх

Врх

Локалне вести

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

19. октобар 2020. |

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ДАВАОЦИ ПРИВАТНОГ СМЕШТАЈА У ОПШТИНИ ГОЛУБАЦ, КОЈИ НИСУ КАТЕГОРИСАНИ…Опширније

ОГЛАС – ЈАВНИ УВИД

19. октобар 2020. |

у нацрт Прве измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Голубац…Опширније

О Д Л У К A

19. октобар 2020. |

о расписивању Јавног позива за достављање пријава за доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредних прикључних машина на територији општине Голубац за 2020. годину…Опширније

Дечија недеља

2. октобар 2020. |

од 5. до 11. октобра 2020. године…Опширније

ОДЛУКA

18. септембар 2020. |

о расписивању другог Јавнoг позива за доделу подстицајних средстава из буџета општине Голубац, за набавку нове опреме за рибњаке у 2020. години…Опширније

Обавештење

16. септембар 2020. |

O СУЗБИJAЊУ ЛAРВИ КOMAРAЦA НA TEРИTOРИJИ ЛOКAЛНE СAMOУПРAВE ГOЛУБAЦ – БРAНИЧEВСКИ OКРУГ…Опширније

Jaвни пoзив

15. септембар 2020. |

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ УДРУЖЕЊИМА, ЦРКВАМА, ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМАИ РЕГИОНАЛНИМ УДРУЖЕЊИМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ…Опширније

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

14. септембар 2020. |

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ГОЛУБАЦ…Опширније

ОДЛУКA

4. септембар 2020. |

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА за доделу средстава из буџета општине Голубац
за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у
сточарству на територији општине Голубац за 2020. годину…Опширније

ОДЛУКA

4. септембар 2020. |

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА за доделу подстицајних средстава из буџета општине
Голубац, за развој пчеларства на територији општине Голубац за 2020. годину…Опширније