Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 25. јун 2017.

Повратак на врх

Врх

Локалне вести

„УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ“

12. јун 2017. |

Као једна од пет најактивнијих локалних заједница у Србији у наградној игри „Узми рачун и победи“, Голубац је освојио зону бесплатног интернета и новчану награду у износу од 20.000 евра. У циљу реализације награде коју је општина освојила на такмичењу „Узми рачун и победи“, од 14. до 20. јуна 2017. организоваће се гласање за пунолетне грађане на територији општине Голубац…Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ

6. јун 2017. |

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ 5 ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ…Опширније

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

2. јун 2017. |

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ГОЛУБАЦ…Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

19. мај 2017. |

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ЕКОЛОШКИМ ПРОЈЕКТИМА НВО КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У 2017. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ…Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

16. мај 2017. |

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 и Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Националног акционог плана запошљавања за 2017.годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017.години Министартва за рад, запошљавање , борачка и социјална питања бр.401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017.године , Споразума бр.1730-101-4/2017 од 24.04.2017.године о међусобном уређивању права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017.годину закљученог између Националне службе за запошљавање –Филијала Пожаревац и општине Голубац и Локалног акционог плана за запошљавање општине Голубац за 2017.годину бр.10-1/2017 од 23.01.2017.године…Опширније

ОГЛАС

4. мај 2017. |

За давање у закуп локације за постављање мањег монтажног објекта (киоска) на јавној површини у насељу Голубац јавним надметањем…Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

18. март 2017. |

На основу акта Управе за ветерину бр.275-323-601717-05 од 016.03.2017. године, Општински штаб за ванредне ситуације Општине Голубац, обавештава:…Опширније

КОНКУРС

9. март 2017. |

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ У 2017. ГОДИНИ…Опширније

КОНКУРС

9. март 2017. |

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈA ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКИХ ПРОГРАМА, РАДИ ОСТВАРИВАЊА ОДГАЈИВАЧКИХ ЦИЉЕВА У СТОЧАРСТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ…Опширније

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ

3. март 2017. |

ОБAВЕШТАВАЈУ СЕ заинтересоване организације из области спорта да Предлоге својих годишњих програма у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Голубац број од 03.03.2017.године могу да предају Спортском савезу Општине Голубац до 06.03.2017.године…Опширније