Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 19. april 2019.

Povratak na vrh

Vrh

Lokalne vesti

Projekat prekogranične saradnje Srbija-Rumunija

18. april 2019. |

„System for emergency preparedness“ (Sistem za delovanje u vanrednim situacijama), finansiran od strane Evropske Unije. Kao jedna od aktivnosti na projektu bila je „Nabavka vozila i opreme za vatrogasce“. Kao rezultat ove aktivnosti nabavljena su sledeća vozila: Veliki vatrogasni kamion marke „Volvo“ FMX D13 44, manje vozilo marke ISUZU D-MAX…Opširnije

Usvojen godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2019.godinu

16. april 2019. |

Skupština opštine Golubac je 15.04.2019. godine, na osnovu prethodne Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donela Odluku o usvajanju Godišnjeg program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta…Opširnije

Projekat prekogranične saradnje Srbija-Rumunija

12. april 2019. |

„System for emergency preparedness“ (Sistem za delovanje u vanrednim situacijama), finansiran od strane Evropske Unije…Opširnije

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA

27. mart 2019. |

za izgradnju stambenog objakta na katastarskoj parceli broj 6100 KO Golubac, u ulici Dunavski kej broj 2, u Golupcu…Opširnije

OGLAS

22. mart 2019. |

za davanje u zakup poslovnih prostorija u mesnoj zajednici Dvorište javnim nadmetanjem…Opširnije

„Sistem za vanredne situacije“ RORS 38

21. mart 2019. |

U okviru projekta prekogranične saradnje Rumunija-Srbija „Sistem za vanredne situacije“ RORS 38, finansiran od strane EU, opština Golubac je sprovela aktivnost „Obuka za dobrovoljne vatrogasce“, gde je obuku završilo 12-oro mladih ljudi…Opširnije

JAVNI POZIV

22. februar 2019. |

Pozivaju se sva udruženja, crkve i verske zajednice sa teritorije opštine Golubac i regionalna udruženja osoba sa invaliditetom koja realizuju svoje aktivnosti za građane opštine Golubac (u daljem tekstu: korisnici), da podnesu svoje programe Opštinskom veću opštine Golubac kako bi istim bila odobrena sredstva iz budžeta opštine Golubac za 2019.godinu…Opširnije

Zahtev za povećanje osnovnih i ostalih komunalnih usluga KJP „Golubac“ Golubac

28. januar 2019. |

Postupajući u skladu sa članom 28 Zakona o komunalnim delatnostima („Sl.glasnik RS“, br.88/11, 104/16 i 95/2018), objavljujemo Zahtev za povećanje osnovnih i ostalih komunalnih usluga KJP „Golubac“ Golubac…Opširnije

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA

22. januar 2019. |

za izgradnju ugostiteljskog objekta – restorana P+0, na katastarskoj parceli broj 1393 K.O. Vinci…Opširnije