Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 5. март 2021.

Повратак на врх

Врх

Вести из земље

Пројекат израде плана управљања отпадом за период 2021-2031

2. март 2021. |

Општина Голубац је у периоду 2019-2020, у оквиру Пројекта израде Плана управљања отпадом за период 2021-2031, у оквиру Пакета подршке Програма „Подршка локалним самоуправама на путу придруживања ЕУ…Опширније

До подстицаји „по хектару“ преко олакшане процедуре

1. март 2021. |

Услед неповољне епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом, а у циљу ефикасније исплате подстицаја по хектару биљне производње, и у овој години ће се процес исплата вршити по моделу из 2020. године, без подношења захтева за остваривање права на подстицај Управи за Трезор…Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВИ

9. фебруар 2021. |

ЗА ТРИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА…Опширније

Подношење захтева за подстицаје по грлу стоке у 2021. години

2. фебруар 2021. |

Од 1 фебруара почело подношење захтева за подстицаје у сточарству и то за тов јунади, јагњади, јаради и свиња, као и за подстицаје за краве за узгој телади за тов и краве дојиље…Опширније

Програм подстицања развоја предузетништва Фонда за развој Републике Србије за жене предузетнице и младе у 2021. години

26. јануар 2021. |

Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева…Опширније

Финансијска подршка Фонда за развој Републике Србије за почетнике у пословању у 2021. години

26. јануар 2021. |

Усвојен Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години…Опширније

Објављен јавни позив за субвенције за електрификацију поља

20. јануар 2021. |

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља у 2021. години…Опширније

Конкурс за доделу дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2021. години

18. јануар 2021. |

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу дотација за финансирање пројеката развоја туризма у 2021. години. Конкурсом су предвиђени подстицаји за пројекте промоције туристичких производа, туристичких дестинација и туристичких простора Србије и подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде, унапређење и реализацију статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна, као и пројекте едукације и тренинга у туризму…Опширније

Jaвни пoзив

6. јануар 2021. |

зa учeшћe у Прoгрaму пoдршкe лoкaлним бизнисимa у туризму и пoвeзaним сeктoримa, кojи je нaмeњeн микрo, мaлим и срeдњим прeдузeћимa и прeдузeтницимa, кojи пружajу рaзличитe услугe у туризму…Опширније

Jaвни пoзив прoфeсиoнaлнe oбукe

29. децембар 2020. |

Jaвни пoзив зa учeшћe у Прoгрaму прoфeсиoнaлних oбукa у сeктoру туризмa и пoвeзaним сeктoримa, кojи je нaмeњeн oдрeђeним групaмa нeзaпoслeних сa прeбивaлиштeм у мaњe рaзвиjeним oпштинaмa нaшeг рeгиoнa (Гoлубaц, Вeликo Грaдиштe, Пeтрoвaц нa Mлaви, Кучeвo, Жaгубицa, Maлo Црнићe, Жaбaри, Вeликa Плaнa, Смeдeрeвскa Пaлaнкa)…Опширније