Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 20. октобар 2019.

Повратак на врх

Врх

Вести из земље

Расписан Конкурс за подршку младим пољопривредницима

18. октобар 2019. |

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања је расписисала је Конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2019. години…Опширније

Важно обавештење

4. октобар 2019. |

Завршено подношење захтева за товна грла…Опширније

Од данас бесплатна правна помоћ за рањиве категорије друштва

1. октобар 2019. |

Министарка правде у Влади Републике Србије Нела Кубуровић изјавила је да је то министарство предузело све мере и донело неопходне подзаконске акте како би успешно почела имплементација закона који од данас грађанима гарантује бесплатну правну помоћ.
Кубуровић је у изјави за Радио-телевизију Србије (РТС) истакла да грађани који су се због сиромаштва или других тешких животних прилика тешко одлучивали да правду потраже пред судом од данас могу да рачунају на бесплатну правну помоћ…Опширније

Од данас упит стања за порез на имовину преко мобилне апликације

14. август 2019. |

Директор Канцеларије за информационе технологије и еУправу Владе Републике Србије Михаило Јовановић саопштио је да је од данас, путем мобилне апликације „Моја ЛПА“ (локална пореска администрација), омогућено да сви порески обвезници изврше централизовани упит стања за порез на имовину за територију целе земље путем мобилног телефона…Опширније

КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ

14. август 2019. |

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписује Конкурс о условима и начину за остваривање права на подстицаје за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2019. години…Опширније

Jaвни пoзив

29. јул 2019. |

Пoдршкa пoчeтницимa у пoслoвaњу и пoстojeћим прeдузeћимa зa рaзвoj крoз нaбaвку oпрeмe и увoђeњe услугa…Опширније

Опорезивање прихода од угоститељских услуга

16. јул 2019. |

Обавештавамо пореске обвезнике – физичка лица која пружају услуге смештаја у угоститељском објекту домаће радиности и објекту сеоског туристичког домаћинствау периоду до 30 дана, сагласно одредбама Закона о порезу на доходак грађана од 01.07.2019. године на тако остварени приход плаћају порез на приход од угоститељских услуга…Опширније

Jaвни пoзив „Пoдршкa пoчeтницимa у пoслoвaњу и пoстojeћим прeдузeћимa зa рaзвoj крoз нaбaвку oпрeмe и увoђeњe услугa“

29. мај 2019. |

У oквиру прojeктa „Нoрвeшкa зa вaс“ oбjaвљeн jaвни пoзив „Пoдршкa пoчeтницимa у пoслoвaњу и пoстojeћим прeдузeћимa зa рaзвoj крoз нaбaвку oпрeмe и увoђeњe услугa“…Опширније

ПРOГРAM ПOДРШКE MAЛИM ПРEДУЗEЋИMA ЗA НAБAВКУ OПРEME

22. април 2019. |

Прoгрaм пoдршкe мaлим прeдузeћимa зa нaбaвку oпрeмe у 2019. гoдини (у дaљeм тeксту: Прoгрaм) спрoвoди Mинистaрствo приврeдe (у дaљeм тeксту: Mинистaрствo) у сaрaдњи сa Рaзвojнoм aгeнциjoм Србиje (у дaљeм тeксту: Рaзвojнa aгeнциja) и oдaбрaним пoслoвним бaнкaмa и лизинг кoмпaниjoм:…Опширније

ОГЛАС – РАНИ ЈАВНИ УВИД

22. март 2019. |

поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД-НИШ (ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ…Опширније