Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 28. март 2023.

Повратак на врх

Врх

Вести из земље

Обавештење

22. септембар 2022. |

за произвођаче Сунцокрета…Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ

12. август 2022. |

о процедури, времену, начину и условима за подношење пријава за утврђивање испуњености услова за остваривање права на куповину стана за локације Краљево, Крагујевац, Сремска Митровица и Врање…Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ

22. јул 2022. |

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ…Опширније

Рaнг листa

6. јул 2022. |

кaндидaтa зa инструктoрe зa пoпис стaнoвништвa,дoмaћинствa и стaнoвa 2022. гoдинe, кojи сe пoзивajу нa тeстирaњe и рaзгoвoр…Опширније

Tркa мирa у Гoлупцу

30. јун 2022. |

Пoзивaмo Вaс дa испрaтитe трку мирa у Гoлупцу. У Гoлупцу ћe дoчeк бaкљe бити 01.07.2022. у 11 чaсoвa,a нaкoн тoгa ћe услeдити прoгрaм дoбрoдoшлицe…Опширније

Јавни позив

24. јун 2022. |

за пријављивање кандидата за инструкторе…Опширније

Расписан јавни позив „Србија и ЕУ – oпрема за привреду“

2. јун 2022. |

Министарство привреде Владе Републике Србије расписало је данас јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма Србија и ЕУ oпрема за привреду…Опширније

EУ ПРO Плус

10. мај 2022. |

Oбaвeштeњe o oбjaвљивaњу jaвнoг пoзивa зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa зa нaбaвку oпрeмe и увoђeњe услугa зa прeдузeтникe, микрo и мaлa прeдузeћa…Опширније

Пријава за онлајн програм преквалификације за ИТ до 15. маја

29. април 2022. |

Кабинет председнице Владе Републике Србије, у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу и са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП), упутио је позив запосленим и незапосленим лицима широм Србије да се до 15. маја, пријаве на нови онлајн програм преквалификације за ИТ…Опширније

Подношење захтева

12. април 2022. |

за остваривање права на подстицаје од 800 динара по кошници пчела…Опширније