Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 12. јул 2020.

Повратак на врх

Врх

Вести из земље

Пoтписaн Meмoрaндум

13. децембар 2019. |

o сaрaдњи и имплeмeнтaциjи пaкeтa пoдршкe у oблaсти упрaвљaњa људским рeсурсимa кojи oбухвaтa 50 лoкaлних сaмoупрaвa…Опширније

Обавештење

9. децембар 2019. |

Скупштина Србије усвојила је данас сет пореских закона који предвиђају знатно растерећење привреде и смањење пореског оптерећења рада…Опширније

Трећи јавни позив

27. новембар 2019. |

за ИПАРД подстицаје за улагања у прерађивачке капацитете…Опширније

Успешно завршен пројекат “Увођење и одржавање система идентификације земљишних парцела (LPIS) у пилот општинама Републике Србије”

25. новембар 2019. |

Завршни састанак пројекта Увођење и одржавање система идентификације земљишних парцела (LPIS) у пилот општинама Републике Србије, коме су присуствовали представници Делегације Еропске уније, NIRAS, Управе за аграрна плаћања и експерти на Пројекту, одржан је ове недеље у Управи за аграрна плаћања…Опширније

Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната

25. новембар 2019. |

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-11600/2019 од 21. новембра 2019. године о усвајању Програма распореда и коришћења субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2019. години позива заинтересоване привредне субјекте да поднесу пријаве на Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у Републици Србији у 2019. години…Опширније

ЗАМЕНA ОБРАЗАЦА ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЧА И РУКОВАОЦА ЧАМЦА

20. новембар 2019. |

Обавештавамо све грађане који поседују образце дозвола за управљача и руковаоца чамца, односно морнара на пловећем постројењу, издатим у складу са Правилником о програму и начину полагања стручног испита за стицање звања управљача и руковаоца чамца („Службени гласник РС“, број 18/97) и Правилником о начину стицања стручне оспособљености и о програму стручних испита посаде одређених пловних објеката („Службени гласник СРС“, број 19/78), да ће Лучка капетанија Смедерево на захтев странке извршити замену наведених дозвола…Опширније

НОВИ ПРОГРАМ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У БИЗНИСУ

31. октобар 2019. |

Новооснованим предузетницима, пољопривредним газдинствима, микро и малим привредним друштвима старости до две године, као и свима који су заинтересовани за отпочињање сопственог бизниса и развој пословања, од 1.11.2019. године на располагању је нови национални „Програм промоције предузетништва и самозапошљавања“, који, као свеобухватна подршка, представља снажан развојни подстицај привреди Србије…Опширније

ОТВОРЕН ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ

30. октобар 2019. |

Министарство привреде обавештава све заинтересоване да je од данас, 30. октобра поново отворен пријем захтева за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2019. години…Опширније

Спровођење заједничке стратегије управљања отпадним водама

28. октобар 2019. |

Општина Голубац је 22.10.2019. отпочела реализацију пројекта прекограничне сарадње „Спровођење заједничке стратегије управљања отпадним водама у хидролошком сливу Дунава“, финансираном од стране Европске Уније. Партнер на пројекту је румунска општина Думбравита.Опширније

Влaдa Швajцaрскe пoдржaвa рaзвoj eУпрaвe у 35 лoкaлних сaмoупрaвa у Србиjи

22. октобар 2019. |

Tридeсeт и пeт лoкaлних сaмoупрaвa у Србиjи ћe уз пoдршку Влaдe Швajцaрскe прeкo прoгрaмa Swiss PRO имaти мoгућнoст дa унaпрeдe кaпaцитeтe зa eлeктрoнску упрaву и пружaњe eлeктрoнских услугa грaђaнимa и приврeди…Опширније