Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Климатске карактеристике

Климатске карактеристике града Голупца…

Klimatske promene

Голубац има умерено-континенталну климу, са јасно израженим годишњим добима. Снежне зиме, врела лета и чести ветрови из југоисточног, западног и северозападног правца, типични су за голубачки крај.

Климатски услови:

КлимаУмерено-континентална
Просечна годишња температура +11°C
Најнижа температура -27°C
Највиша температура +40°C
Годишња количина падавина 663 – 756 мм/год

Високе летње температуре ублажава близина Дунава и Ђердапског језера. Због тога су нарочито повољни услови за развој климатско-рекреативног туризма, што је једна од компаративних предности општине Голубац.

У овој тачки сусрећу се Панонска низија и Карпатске планине. Зато је у Голупцу све магично – и ваздух, и мириси равнице, и предивне боје.