Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Пољопривредна област

Пољопривредна област, структура пољопривредних газдинстава, сточарство, производња ратарских култура…

Poljoprovredna oblast

Пољопривредна делатност:

Укупна пољопривредна површина 36.800 ha
Структура пољопривредних газдинстава Велика уситњеност поседа (око 50% газдинстава од 1-5 ha)
СточарствоГоведа, свиње, овце, живина
Производња ратарских култура, индустријског поврћа и крмног биља Испод републичког просека
Производња воћа и виноградарство Последњих година у порасту
ПотенцијалЛековито биље, пчеларство и козарство

На основу података о структури површина по катастарским класама, општина Голубац се карактерише слабим природним потенцијалом за интензивну пољопривредну производњу, са великим бројем уситњених поседа (до 5 ha по пољопривредном газдинству).

Ипак, 45% становништва Голупца бави се неком врстом пољопривредне производње. Од укупне пољопривредне површине од 36.800 ha, више од полoвине је под ораницама и баштама, а затим под ливадама и пашњацима. Од ратарских култура највише се гаје кукуруз, луцерка и пшеница, а од воћа највише шљива и јабука. Што се тиче стоке, највише се гаје овце, свиње и говеда.

 
Говеда
Свиње
Овце
Живина
Браничевски округ 52,404 215,420 97,537614,063
Голубац 2,7429,8486,66935,163

Дата табела указује да је проценат учешћа Голупца у сточарској производњи Браничевског округа мали: 5% у говедарству, 5% у свињарству, 7% у овчарству и 6% у живинарству. У свим областима сточарства, осим овчарства, последњих година се бележи пад.

Производња свих ратарских култура (осим пасуља) у просеку је нижа за око 50% у односу на просек приноса на нивоу Републике Србије. Воћарство је на нивоу републичког просека, и последњих година у порасту – нарочито производња шљива.

Неки од битнијих проблема пољопривредних произвођача у Општини Голубац су:

  • Недовољан квалитет земљишта,
  • Уситњеност поседа,
  • Слабо интересно удруживање,
  • Недостатак организоване производње и продаје.

Пољопривредни потенцијал Голупца лежи у могућностима развоја органске производње, посебно у области лековитог биља, пчеларства и козарства. Воћарство такође има потенцијала, док ратарство и сточарство имају слабу перспективу.

Пољопривредни потенцијал општине треба искористити за потребе развоја туризма. Органска храна и могућност брендирања појединих производа једна су од конкурентних предности Голупца.