Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Одржана обука за процену вредности некретнина у јавној својини

Одржана обука за процену вредности некретнина у јавној својини
golubac.org.rs

У четвртак. 17. јула, у Пожаревцу је одржана обука за процену вредности некретнина. Обука је организована И спроведена у оквиру пројекта ,,Управљање имовином-корист за све’’, који финансира Делегација Европске Уније кроз грант шему програма ,,Еxцханге 4’’, а чији корисници су град Пожаревац, као водећи партнер и још шест партнерских општина: Велика Плана, Жагубица, Петровац на Млави, Велико Градиште, Кучево и Голубац.

Полазници обуке (њих 50-торо) били су запослени у јавним предузећима, Општинским и Градској управи, а из економског, саобраћајног и грађевинског сектора.

Циљ је био обучавање запослених за процену грађевинске, тржишне и књиговодствене вредности имовине у јавној својини, као и упознавање са новим стандардима и методама при одређивању вредности некретнина. Корисници Пројекта, на основу сопствених ресурса и уз експертску помоћ, извршиће процену вредности евидентиране имовине у јавној својини (грађевинске парцеле, пословне и стамбене објекте, станове, површине јавне намене:улице, паркове, скверове, зеленеповршине, некатегорисане и категорисане путеве, инфраструктурне објекте и др.), а све у циљ успостављања новог, савременог и уређеног система за управљање имовином.

На основу оваквог евидентирања и одређивања вредности имовине, планирано је формирање база података, која ће служити за ефикасно управљање имовином, повећање прихода локалне самоуправе, повећање транспарентности у рентирању и стављању у промет непокретности, увођењу правне регулативе, боље одржавање објеката и површина, као и планирању развоја, изградње и реконструкције, а на основу ажурних података о стању објеката и инфраструктуре.

Тагови

Додајте коментар

Оставите одговор