Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 25. јун 2021.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Бесповратна средства општини Голубац за суфинансирање два пројекта

Бесповратна средства општини Голубац за суфинансирање два пројекта
golubac.org.rs

Општини Голубац, од стране Кабинета министра без портфеља у Влади Републике Србије задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина, одобрена су бесповратна средства у висини од 6.900.000 динара за суфинансирање пројекта „Партерно уређење површине јавне намене – реконструкција трга на кaтaстaрскoј парцели 6766 КО Голубац, у Голупцу“.  Катастарска парцела 6766 у Голупцу је тгр – (јавна површина), између објекта опште гимназије који је реконструисан уз суфинансирање Министарства државне управе и локалне самоуправе;  зграде галерија –библиотеке,  која је реконструисана средствима Норвешке донације и објекта спортског центра, који је такође у претходним годинама реконструисан донацијом Европске уније. Пројектом се уређује простор, односно дели на више целина и садржаја. Полукружни простор према улици уредиће се зеленим травнатим површинама са цветницама и високим дрвећем. У простору између цветних алеја планира се смештање полукружне клупе као простор за окупљање посетилаца и ученика. Предпростор објекта галерије биће кружно озелењен са засађеним жбуњем и дрвећем. Кружни централни простор је пројектовани амфитеатар, летња позорница. Реализацијом овог пројекта уз уважавање савремених потреба корисника, грађана и туриста, усклађивањем с историјско урбанистичко – архитектонском структуром, добија се квалитетно и целовито урбанистичко архитектонског решење централног приобалног дела Голупца.

Такође, од стране Кабинета министра без портфеља у Влади Републике Србије задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина, општини Голубац, одобрена су и средства у висини од 1.400.000 динара за финансирање израде пројектно-техничке документације за реконструкцију зграде општине Голубац у Голупцу, на к.п. 6762/4 у К.О. Голубац.

Донета одлука о расподели средстава за неразвијене општине (srbija.gov.rs)

Додајте коментар

Оставите одговор